Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2007/08:SoU11p27 Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 27 Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s yrkande 4, 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad båda s2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU19p3 Skatte- och ålderskontroll

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 3 Skatte- och ålderskontroll Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkande 3 och 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 3. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU19p6 Indirekt reklam

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 6 Indirekt reklam Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 såvitt avser 4 kap. 11 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:119 i denna del och avslår motionerna 2007/08:So31 yrkande

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU19p1 Införsel av alkoholdrycker

Votering: betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning, förslagspunkt 1 Införsel av alkoholdrycker Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 såvitt avser 4 kap. 2 Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:119 i denna del och avslår motionerna 2007/08:So31

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU16p7 Underåriga patienters ställning i vården

Votering: betänkande 2007/08:SoU16 Patientdatalag m.m.förslagspunkt 7 Underåriga patienters ställning i vården Riksdagen avslår motion 2007/08:So29 yrkande 1. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 15 m 87 0 0 10 c

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU16p5 Användning av vissa sökbegrepp

Votering: betänkande 2007/08:SoU16 Patientdatalag m.m.förslagspunkt 5 Användning av vissa sökbegrepp Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So29 yrkande 2 och 2007/08:So30 yrkande 2. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 1 0 15

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SoU17p2 Omreglering av apoteksmarknaden

Votering: betänkande 2007/08:SoU17 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, förslagspunkt 2 Omreglering av apoteksmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U353 yrkande 18 i denna del, 2007/08:So234, 2007/08:So355, 2007/08:So447 yrkande 3, 2007/08:So493 yrkande 3, 2007/08:So558 yrkande

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU17p1 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

Votering: betänkande 2007/08:SoU17 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, förslagspunkt 1 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder a Riksdagen bemyndigar regeringen att omstrukturera ägandet av Apoteket Aktiebolag publ Apoteket AB genom att inrätta

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU15p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:SoU15 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So14 och 2007/08:So15 yrkande 1. Datum: 2008-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU15p2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård m.fl.

Votering: betänkande 2007/08:SoU15 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården, förslagspunkt 2 Förslaget till lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård m.fl. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 2. lag om ändring i lagen 1991:1129 om

2008-05-08

Omröstning 2007/08:SoU9p2 Statligt tandvårdsstöd

Votering: betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd, förslagspunkt 2 Statligt tandvårdsstöd Riksdagen antar 1. 1 kap. 4-6 regeringens förslag till lag om statligt tandvårdsstöd, 2. regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen 1999:799Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:49 i denna del

2008-04-02

Omröstning 2007/08:SoU9p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:So11 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 1 0 13 m 88 0 0 9 c 26

2008-04-02

Omröstning 2007/08:SoU9p4 Allmänt tandvårdsbidrag

Votering: betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd, förslagspunkt 4 Allmänt tandvårdsbidrag Riksdagen antar 2 kap. 1 och 3 regeringens förslag till lag om statligt tandvårdsstöd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:49 i denna del och avslår motion 2007/08:So12 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkandena 5 och

2008-04-02

Omröstning 2007/08:SoU9p11 Förbättring av tandhälsan hos vissa grupper m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd, förslagspunkt 11 Förbättring av tandhälsan hos vissa grupper m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:So10 av Ylva Johansson m.fl. s yrkandena 3 och 4. Datum: 2008-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-02

Omröstning 2007/08:SoU9p5 Höjt tandvårdsbidrag

Votering: betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd, förslagspunkt 5 Höjt tandvårdsbidrag Riksdagen avslår motion 2007/08:So10 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 118 0 12 m 88 0

2008-04-02

Omröstning 2007/08:SoU8p1 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU8 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m.förslagspunkt 1 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1993:387 om stöd och service

2008-02-20

Omröstning 2007/08:UFöU3p1 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen

Votering: betänkande 2007/08:UFöU3 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö6 yrkandena 1-3, 2007/08:Fö7 yrkandena 1-3 och 2007/08:Fö261 yrkande 10 och lägger skrivelse 2007/08:5 till handlingarna. Datum: 2007-12-19

2007-12-19

Omröstning 2007/08:SoU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2007/08:SoU7 Nikotinläkemedel i handeln, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2007/08:So6. Datum: 2007-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 1 0 13 m 90 0 0 7 c 26 0 0 3 fp 22

2007-12-19

Omröstning 2007/08:SoU7p2 Förslaget till lag om detaljhandel med nikotinläkemedel m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU7 Nikotinläkemedel i handeln, förslagspunkt 2 Förslaget till lag om detaljhandel med nikotinläkemedel m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 2008:xxx2. lag om ändring i läkemedelslagen 1992:8593. lag om ändring i lagen 1996:1152 om handel

2007-12-19

Omröstning 2007/08:SoU1p34 Förebyggande insatser för att undvika sexualbrott samt prostitution

Votering: betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.förslagspunkt 34 Förebyggande insatser för att undvika sexualbrott samt prostitution Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 1, 2007/08:Ju409 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:Ju433 yrkande 16. Datum: 2007-12-17 Omröstning

2007-12-17