Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2007/08:SoU1p24 Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Votering: betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.förslagspunkt 24 Bistånd enligt socialtjänstlagen 2001:453 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi230 yrkande 2, 2007/08:So330, 2007/08:So375 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So518, 2007/08:So558 yrkande 19 och 2007/08:Kr204 yrkande 3.

2007-12-17

Omröstning 2007/08:SoU1p27 Personligt ombud

Votering: betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.förslagspunkt 27 Personligt ombud Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So241 yrkande 11, 2007/08:So267 och 2007/08:So361. Datum: 2007-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v Parti Ja Nej Avstående

2007-12-17

Omröstning 2007/08:SoU1p18 Läkemedelsverkets finansiering

Votering: betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.förslagspunkt 18 Läkemedelsverkets finansiering Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So251 och 2007/08:So493 yrkande 14. Datum: 2007-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 mp Parti Ja Nej Avstående

2007-12-17

Omröstning 2007/08:SoU5p16 En samordnad utveckling av den sociala tillsynen

Votering: betänkande 2007/08:SoU5 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.förslagspunkt 16 En samordnad utveckling av den sociala tillsynen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So4 yrkandena 5-7 och 2007/08:So5 yrkande 18. Datum: 2007-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 v

2007-12-05

Omröstning 2007/08:SoU5p14 Nationellt riskbarncentrum

Votering: betänkande 2007/08:SoU5 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.förslagspunkt 14 Nationellt riskbarncentrum Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So4 yrkande 3 och 2007/08:So5 yrkande 17. Datum: 2007-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-12-05

Omröstning 2007/08:SoU5p2 Regionala och lokala barnombudsmän

Votering: betänkande 2007/08:SoU5 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.förslagspunkt 2 Regionala och lokala barnombudsmän Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So452 yrkande 6, 2007/08:So5 yrkande 3 och 2007/08:So493 yrkande 7. Datum: 2007-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-05

Omröstning 2007/08:SoU4p5 Tillgänglighet till ungdomsmottagningar m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU4 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter förslagspunkt 5 Tillgänglighet till ungdomsmottagningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So1 yrkandena 3-6, 2007/08:So558 yrkande 15 och 2007/08:Ub498 yrkande 15. Datum: 2007-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-11-15

Omröstning 2007/08:SoU4p2 Informationssatsningar m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU4 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter förslagspunkt 2 Informationssatsningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So1 yrkande 1 och 2007/08:So2 yrkandena 2 och 3. Datum: 2007-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti

2007-11-15

Omröstning 2007/08:SoU4p1 Förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595)

Votering: betänkande 2007/08:SoU4 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter förslagspunkt 1 Förslag till lag om ändring i abortlagen 1974:595 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i abortlagen 1974:595Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:124 och avslår motionerna 2007/08:So1

2007-11-15