Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Votering: betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, förslagspunkt 3 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Datum: 2017-01-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 70 1

2017-01-11

Omröstning 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Votering: betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, förslagspunkt 1 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Datum: 2017-01-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 72

2017-01-11

Omröstning 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 3 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2016-12-14

Omröstning 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2016-12-14

Omröstning 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Votering: betänkande 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2016-12-14

Omröstning 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd

Votering: betänkande 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd, förslagspunkt 2 Ett reformerat bilstöd Datum: 2016-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 77 0 0 7 SD 0 39 0 9 MP 21 0 0 4 C 0 0 21 1 V 18 0 0 3

2016-11-16

Omröstning 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd

Votering: betänkande 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd, förslagspunkt 1 Ett reformerat bilstöd Datum: 2016-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 1 0 6 M 77 0 0 7 SD 0 39 0 9 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 18 0 0 3

2016-11-16

Omröstning 2016/17:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

Votering: betänkande 2016/17:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015, förslagspunkt 1 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 Datum: 2016-11-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2016-11-09

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 8 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 0 69 15 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 6 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 0 15 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor, förslagspunkt 10 Äldrefrågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD

2017-04-06

Omröstning 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

Votering: betänkande 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0

2017-03-15

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 5 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD, V, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 1 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 23 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 72 1 0 11 SD 40 0 0 7 MP

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 17 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 39 0

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 11 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD, C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 1 Stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7

2017-04-19

Omröstning 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Votering: betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, förslagspunkt 4 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2017-03-01

Omröstning 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Votering: betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, förslagspunkt 3 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2017-03-01

Omröstning 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Votering: betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, förslagspunkt 2 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2017-03-01