Dokument & lagar (31 446 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1814 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2019/20:1814 Kontrollbesiktning av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S EU:s så kallade omnibuspaket, som innehåller tillfälliga lättnader med anledning av covid-19 rörande certifikat, licenser med mera inom transportområdet, har syftat till att underlätta för länder som av olika skäl har

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1814 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1813 Extratjänster och företagsklimatet av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen fortsätter att använda miljarder till de hårt kritiserade extratjänsterna. Detta trots att Arbetsförmedlingen aviserade att lägga ned dem redan i januari 2019, och trots att resultatet har varit mycket

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1812 Åtgärder mot laxdöden av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Under senare år har det kommit rapporter från olika delar av Europa om att vildlax som fångats haft svampinfektion orsakade av en sjukdom som getts namnet red skin disease. Också i svenska vattendrag har lax med denna sjukdom

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1811 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1811 Coronakrisens effekter på gränskommuner av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Hallberg S Gränsen mellan Norge och Sverige har under många år minskat i betydelse. Gränshinder har undanröjts, och infrastrukturen mellan länderna förbättrats genom till exempel den nya Svinesundsbron och utbyggnaden av

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1811 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1810 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1810 Hastighetsbegränsningar för A-traktorer av Alexandra Anstrell M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I dag får en 15-åring efter avklarat körkort för moped utöver moped också framföra en A-traktor, epatraktor, mopedbil och EU-moped. A-traktorer är vanliga i Sverige och fyller ett behov för många

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-24 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1810 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1809 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1809 Felaktigt nyttjande av statliga stöd av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringens satsningar på extratjänster, som innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor får 100 procents ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1809 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1808 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1808 Långa handläggningstider hos Alfakassan av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S För den som är arbetslös är det viktigt att våra ersättningssystem fungerar tillfredställande. Coronakrisen har visat på behovet av att överväga en obligatorisk a-kassa så att inte personer hamnar utanför

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1808 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1807 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1807 Extratjänsterna av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringen fortsätter att använda miljarder till de hårt kritiserade extratjänsterna. Detta trots att Arbetsförmedlingen aviserade att lägga ned dem redan i januari 2019, och trots att resultatet har varit mycket blygsamt endast

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1807 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1806 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:1806 Erdoğanregimens kvinnoförtryck i Turkiet av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S I Turkiet likställs kritik av president Erdoğan och hans regim med terrorism. Arresteringar och fängslanden sker oavbrutet och har blivit ordningen för dagen och ett medel med vilket man försöker skrämma och

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1806 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1805 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:1805 Dödsdomar i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S I november 2019 protesterade tusentals iranier mot den förtryckande regimen i landet. Nu ska tre unga män avrättas. Protesterna i november 2019 var en följd av den förödande ekonomiska situation som skapats av landet korrupta ledning.

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1805 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C)

Fråga 2019/20:1804 Den sammanhållna landsbygdspolitiken av Per Åsling C till Statsrådet Jennie Nilsson S För drygt två år sedan fattade riksdagen beslut om regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop I propositionen föreslog regeringen en aktiv,

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1804 av Per Åsling (C) (pdf, 109 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C)

Fråga 2019/20:1803 Livsmedelsverkets höjda avgifter av Stina Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Nu har det gått ungefär ett halvår sedan avgifterna för livsmedelskontroll höjdes avsevärt. Tyvärr ser jag nu hur småskaliga livsmedelsproducenter drabbats eftersom avgiften blir en förhållandevis stor del av den totala

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1803 av Stina Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1802 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1802 Mun- och andningsskydd av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Myten att mun- eller andningsskydd inte skulle hjälpa i kampen för en minskad smittspridning är fortsatt förhållandevis vanlig i Sverige. Sorgligt nog har även myndigheterna bidragit till att den typen av desinformation

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1802 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1801 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1801 Synen på Sverige utomlands av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Jag har i tidigare frågor 2019/20:1541, 2019/20:1646 och 2019/20:1670 ställt frågor till utrikesministern om vilka åtgärder hon tänker vidta för att förändra den mycket negativa bild av Sverige som omvärlden nu har på grund

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1801 av Björn Söder (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1800 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:1800 Insatser för en jämställd vård av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I september 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner SKR en rapport som lyfte fram ett flertal områden där kvinnor missgynnas av vården. I en rad studier har man kunnat påvisa att det finns skillnader mellan

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1800 av Clara Aranda (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1799 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2019/20:1799 Sveriges beaktande av barnkonventionen av Magnus Jacobsson KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Med förfäran läser jag i Aftonbladet att en tio år gammal flicka som heter Buket ska rivas upp från släkten i Sverige där hon har bott under större delen av sitt liv och utvisas till

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1799 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2019/20:1798 Kunskapsnivån hos legitimerade läkare och sjuksköterskor av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Den gemensamma arbetsmarknaden inom EU är viktig att värna liksom principen om att utbildningsexamina är giltiga inom hela unionen. Därför är det angeläget att när svårigheter uppdagas

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1798 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1797 Skadestånd till brottsoffer av Alexandra Anstrell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Brottsoffer utsätts inte bara för den kränkning som brottet i sig innebär. Den påföljande rättsprocessen blir ytterligare en, ofta utdragen, påfrestning för brottsoffret. Sveriges rättspolitik

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1797 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1796 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1796 Åtgärder för att möta kommande elbehov av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anders Ygeman S Om elbehovet inte möts i regionerna Mälardalen, Västra Götaland och Skåne beräknar Tillväxtverket i en ny rapport att antalet sysselsättningar kommer att vara mellan 40 000 och 124 000 lägre fram till 2040.

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-07-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1796 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1795 av Arman Teimouri (L)

Fråga 2019/20:1795 Fordonsskatt för husbilar av Arman Teimouri L till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt Husvagnsbranschens Riksförbund omsätter branschen närmare 13 miljarder kronor i Sverige, varav ca 1 miljard i mitt hemlän Värmland där Kristinehamns kommun står för 900 miljoner kronor. Branschen är viktig

Inlämnad: 2020-07-10 Svarsdatum: 2020-08-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1795 av Arman Teimouri (L) (pdf, 89 kB)