Dokument & lagar (5 083 träffar)

Omröstning 2005/06:UbU13p1 Lika villkor för fristående och kommunala skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 1 Lika villkor för fristående och kommunala skolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 1, 2005/06:Ub343 yrkande 46, 2005/06:Ub344 yrkande 52 och 2005/06:Ub426 yrkande 37. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p19 Individuella program vid fristående skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 19 Individuella program vid fristående skolor Riksdagen antar av utskottet i bilaga 2 framlagt lagförslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 5, 2005/06:Ub317 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkande 39, 2005/06:Ub532 yrkande

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p9 Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 9 Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 13, 2005/06:Ub233 yrkande 12, 2005/06:Ub273, 2005/06:Ub319, 2005/06:Ub342 yrkande 19, 2005/06:Ub426 yrkande 8, 2005/06:Ub507 och 2005/06:Ub590 yrkandena

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU12p31 Uppdrag till Skolverket och Myndigheten för skolutveckling

Votering: betänkande 2005/06:UbU12 Förskolan, förslagspunkt 31 Uppdrag till Skolverket och Myndigheten för skolutveckling Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub355 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 37 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU12p27 Barngruppers storlek och personaltäthet

Votering: betänkande 2005/06:UbU12 Förskolan, förslagspunkt 27 Barngruppers storlek och personaltäthet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 11, 2005/06:Ub255 yrkandena 3-5, 2005/06:Ub297, 2005/06:Ub426 yrkande 5, 2005/06:Ub574 yrkande 1 och 2005/06:Ub590 yrkande 14. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU12p15 Mångfald och valfrihet inom förskolan

Votering: betänkande 2005/06:UbU12 Förskolan, förslagspunkt 15 Mångfald och valfrihet inom förskolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub233 yrkande 2, 2005/06:Ub255 yrkande 10, 2005/06:Ub426 yrkande 6, 2005/06:Ub590 yrkande 6 och 2005/06:N439 yrkande 8. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU10p2 Värdegrund och demokratiskt uppdrag

Votering: betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan, förslagspunkt 2 Värdegrund och demokratiskt uppdrag Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkandena 23 och 24 samt 2005/06:Ub555 yrkande 1. Datum: 2006-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UbU10p1 Utveckling av gymnasieskolan

Votering: betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Utveckling av gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 5, 2005/06:Ub238 yrkande 23, 2005/06:Ub283 yrkandena 1, 2, 6 och 8, 2005/06:Ub343 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkandena 33 och 34 samt 2005/06:Ub555 yrkande 4. Datum: 2006-03-22

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UbU10p44 Avgiftsfria skolmåltider

Votering: betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan, förslagspunkt 44 Avgiftsfria skolmåltider Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub298, 2005/06:Ub300, 2005/06:Ub422 och 2005/06:Ub561. Datum: 2006-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UbU8p24 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 24 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Sf336

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU8p22 Konkurrensutsättning av svenskundervisning för invandrare

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 22 Konkurrensutsättning av svenskundervisning för invandrare Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 10 och 2005/06:Ub402 yrkande 1. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 m, c, fp Parti Ja Nej Avstående

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU8p1 Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Rätt till gymnasial vuxenutbildning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 22, 2005/06:Ub383 yrkande 2 och 2005/06:Ub533 yrkande 1. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU8p5 Infrastruktur för vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Infrastruktur för vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub533 yrkande 3, 2005/06:Ub571 och 2005/06:N438 yrkande 4. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU8p27 Individualisering och praktik inom svenskundervisning för invandrare

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 27 Individualisering och praktik inom svenskundervisning för invandrare Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 11, 2005/06:Sf336 yrkande 33, 2005/06:Sf389 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Kr4 yrkande 6, 2005/06:Ub356 yrkande 3 och 2005/06:A258 yrkande

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU8p21 Validering av yrkeskunskaper

Votering: betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, förslagspunkt 21 Validering av yrkeskunskaper Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Sf389 yrkande 6, 2005/06:Kr331 yrkande 7, 2005/06:Ub418, 2005/06:Ub439, 2005/06:Ub441, 2005/06:Ub533 yrkande 5 och 2005/06:Ub580 yrkande 1. Datum: 2006-03-16

2006-03-16

Omröstning 2005/06:UbU7p14 Specialpedagogiska institutet

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 14 Specialpedagogiska institutet Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkande 15. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 42 0 0 13

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p10 Återinförande av de statliga specialskolorna

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 10 Återinförande av de statliga specialskolorna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub234 yrkande 2, 2005/06:Ub343 yrkande 52, 2005/06:Ub344 yrkande 64 och 2005/06:Ub593 yrkande 17. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p15 Parlamentarisk utredning

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 15 Parlamentarisk utredning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub234 yrkande 7. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 0 42 0

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p1 Särskolan som egen skolform

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 1 Särskolan som egen skolform Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 53, 2005/06:Ub344 yrkande 65, 2005/06:Ub426 yrkande 50 och 2005/06:Ub593 yrkande 12. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p3 Höjd studiebidragsdel

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 3 Höjd studiebidragsdel Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub554 yrkande 5. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 42 0 0 13 c 18 0 0 4 fp 43

2006-02-08