Dokument & lagar (5 083 träffar)

Omröstning 2005/06:UbU5p5 Kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 5 Kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub381 yrkande 3. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p1 Utredningar om ett förändrat studiestödssystem

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 1 Utredningar om ett förändrat studiestödssystem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub290 yrkande 3, 2005/06:Ub382 yrkande 2 och 2005/06:Ub403 yrkande 1. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p20 Studiesocial utredning

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 20 Studiesocial utredning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub290 yrkande 8, 2005/06:Ub588 yrkandena 1 och 8 samt 2005/06:Ub592 yrkande 3. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p53 Utvärdering av arbetsmetoder mot mobbning

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 53 Utvärdering av arbetsmetoder mot mobbning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkande 12, 2004/05:Ub343 yrkande 1, 2004/05:Ub470 yrkande 10, 2005/06:Ub260

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p25 Tydligare definition av skolans skyldigheter

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 25 Tydligare definition av skolans skyldigheter Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub6 yrkande 6. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p16 Kränkande former av nollning

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 16 Kränkande former av nollning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub535 yrkande 10. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub7 yrkandena 1-4. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p33 Stöd till den som utsätts för mobbning

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 33 Stöd till den som utsätts för mobbning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 39 och 2005/06:Ub344 yrkande 42. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p2 Behovet av en samlad diskrimineringslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 2 Behovet av en samlad diskrimineringslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub5 yrkande 1, 2005/06:Ub7 yrkande 5 och 2005/06:Ub261 yrkande 2. Datum: 2006-02-08

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU4p26 Kvalitetssäkra åtgärdsprogram

Votering: betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, förslagspunkt 26 Kvalitetssäkra åtgärdsprogram Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub7 yrkande 9. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 m,

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU3p4 Benämningen masterexamen

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 4 Benämningen masterexamen Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 8. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 41 0 0 14 c 17 0 0 5

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p23 Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 23 Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 2. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p19 Krav för särskild behörighet

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 19 Krav för särskild behörighet Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för särskild behörighet såvitt avser propositionens avsnitt 8.3.2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del och avslår motion 2005/06:Ub1

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p27 Meritämnen

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 27 Meritämnen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 8 i denna del, 2005/06:Ub1 yrkande 13, 2005/06:Ub2 yrkande 16, 2005/06:Ub283 yrkande 21 och 2005/06:Ub454. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p5 Fördjupning i huvudämne

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 5 Fördjupning i huvudämne Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub1 yrkande 1 och 2005/06:Ub2 yrkande 9. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p26 Utveckling av nya högskoleprov

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 26 Utveckling av nya högskoleprov Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 14. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 38 m 0 41 0

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p11 Avgifter för utländska studenter

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 11 Avgifter för utländska studenter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub2 yrkande 4, 2005/06:Ub325 yrkande 1, 2005/06:Ub375 och 2005/06:Ub557 yrkande 14. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v, mp Parti

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU2p4 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Votering: betänkande 2005/06:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, förslagspunkt 4 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel fribeloppet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub290 yrkande 5, 2005/06:Ub295 yrkande 2, 2005/06:Ub427 yrkande 14 och 2005/06:Ub554 yrkande 6. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU2p3 Höjd åldersgräns för studiemedel

Votering: betänkande 2005/06:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, förslagspunkt 3 Höjd åldersgräns för studiemedel Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub554 yrkande 7 i denna del. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18 m 44

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU2p2 Lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, förslagspunkt 2 Lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande b lag om ändring i lagen 2005:614 om ändring i lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag

2005-12-14