Dokument & lagar (5 083 träffar)

Omröstning 2005/06:UbU1p4 Läs- och skrivutveckling

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 4 Läs- och skrivutveckling Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub513 yrkande 1. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p33 Organisationen för utbildningsvetenskaplig forskning

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 33 Organisationen för utbildningsvetenskaplig forskning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub490 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Ub534 yrkande 14. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p17 Framtida ökning av anslagen till universitet och högskolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 17 Framtida ökning av anslagen till universitet och högskolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U292 yrkande 6, 2005/06:Ub257, 2005/06:Ub292 yrkande 2, 2005/06:Ub346 yrkandena 5, 8, 9 och 13 samt 2005/06:Ub495. Datum:

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p36 Forskning om lärarutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 36 Forskning om lärarutbildningen Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub534 yrkande 15. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p26 Högskolans samverkan med näringsliv och omgivande samhälle

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 26 Högskolans samverkan med näringsliv och omgivande samhälle Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub346 yrkande 10 och 2005/06:Ub347 yrkande 3. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p23 Principer för bestämning av resurser till universitet och högskolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 23 Principer för bestämning av resurser till universitet och högskolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub212 yrkande 3, 2005/06:Ub213, 2005/06:Ub235 yrkande 3, 2005/06:Ub346 yrkandena 4 och 6, 2005/06:Ub347 yrkandena

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UbU1p1 Institutet för skolnära forskning

Votering: betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 1 Institutet för skolnära forskning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub238 yrkande 10. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126

2005-12-14

Omröstning 2005/06:UU20p13 Ett-Kina-politiken

Votering: betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik, förslagspunkt 13 Ett-Kina-politiken Riksdagen avslår motion 2005/06:U387 yrkande 3. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 43 0 1 11 c 0 16 0 6

2006-05-16

Omröstning 2005/06:UU20p7 Burma

Votering: betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik, förslagspunkt 7 Burma Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 5 och 2005/06:U225 yrkandena 1-4. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 44 0 0

2006-05-16

Omröstning 2005/06:UU18p3 Förenta nationerna

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 3 Förenta nationerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U216, 2005/06:U246 yrkande 2, 2005/06:U251 yrkande 9, 2005/06:U279, 2005/06:U313 yrkande 9 och 2005/06:Fö218 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p7 Icke-spridningsavtalet

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 7 Icke-spridningsavtalet Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkande 23. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 45 0

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p2 Epidemier och det vidgade säkerhetspolitiska begreppet

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 2 Epidemier och det vidgade säkerhetspolitiska begreppet Riksdagen avslår motion 2005/06:U380 yrkande 7. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U267 yrkande 1, 2005/06:U275 yrkande 6, 2005/06:U372 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U384 yrkande 14. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p5 Nato

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 5 Nato Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U235, 2005/06:U251 yrkandena 5, 6, 8, 10 och 11, 2005/06:U275 yrkandena 4, 5 och 7, 2005/06:U289 yrkande 33, 2005/06:U322 yrkandena 1-3, 2005/06:U362 yrkandena 9 och 12 samt 2005/06:U384

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p6 Globala och regionala utmaningar

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 6 Globala och regionala utmaningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U212 yrkandena 1-4, 2005/06:U229 yrkandena 1, 4 och 8, 2005/06:U243 yrkande 1, 2005/06:U247 yrkandena 2 och 4, 2005/06:U248 yrkande 5, 2005/06:U251 yrkande 3,

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU17p6 Globala miljöfrågor - klimat och energi m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 6 Globala miljöfrågor klimat och energi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U260 yrkande 2, 2004/05:T395 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U255 yrkandena 11 och 26, 2005/06:U267 yrkandena 3 och 9, 2005/06:U289 yrkande

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p5 Globala miljöfrågor - vatten

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 5 Globala miljöfrågor vatten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U238 yrkandena 1-3 och 6-13, 2005/06:U5 yrkande 5, 2005/06:U249 yrkandena 18 och 19 samt 2005/06:U267 yrkandena 5 och 6. Datum: 2006-05-17 Omröstning

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p3 Internationell miljödomstol

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 3 Internationell miljödomstol Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U311 yrkande 6, 2005/06:U4 yrkande 12, 2005/06:U371 yrkande 18, 2005/06:U378 yrkande 6 och 2005/06:MJ394 yrkande 5. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p1 Mål och inriktning m.m., allmänt

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 1 Mål och inriktning m.m.allmänt Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 12, 2004/05:U254 yrkande 16, 2005/06:U255 yrkandena 18, 25 och 27, 2005/06:U349 yrkande 6, 2005/06:U371 yrkande 19, 2005/06:U378 yrkandena

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU15p6 Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation och könsrelaterad handel

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 6 Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation och könsrelaterad handel Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkandena 18, 19 och 21, 2004/05:U226 yrkandena 9-11, 2004/05:U283 yrkandena 1, 8-12 och 17, 2004/05:U306 yrkandena

2006-04-05