Dokument & lagar (5 083 träffar)

Omröstning 2005/06:TU3p5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice, förslagspunkt 5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson båda c yrkande 3 och 2005/06:T569 av Olle Sandahl kdDatum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU3p2 Prisreglering

Votering: betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice, förslagspunkt 2 Prisreglering Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om prisreglering. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:T331 av Mikael Johansson mp yrkande 2, 2004/05:T345 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 2 och

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU3p1 Ansvar för post- och kassaservice

Votering: betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice, förslagspunkt 1 Ansvar för post- och kassaservice Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T289 av Annika Qarlsson och Sven Bergström båda c yrkandena 1 och 2, 2004/05:T344 av Karin Thorborg m.fl. v yrkandena 1-5, 2004/05:T345 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 1,

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU1p1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Votering: betänkande 2005/06:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik Riksdagen godkänner vad utskottet anfört. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:T559 yrkande 6, 2005/06:T604 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:T608 yrkande 1. Datum: 2005-12-07

2005-12-07

Omröstning 2005/06:SoU31p7 Barnbidrag och försörjningsstöd

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 7 Barnbidrag och försörjningsstöd Riksdagen avslår motion 2005/06:So648 yrkande 4. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 47 0 0 8

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU31p29 Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 29 Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju482 yrkande 4, 2004/05:So209 yrkande 2, 2004/05:So512 yrkande 1, 2004/05:So597 yrkande 1, 2005/06:So556 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So557 yrkande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU31p16 Utformningen av stöd till brottsoffer

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 16 Utformningen av stöd till brottsoffer Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 6, 2004/05:So208 yrkandena 1 och 3, 2004/05:So512 yrkande 10, 2004/05:So593 yrkande 7, 2005/06:Ju378 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ju380 yrkande 24, 2005/06:Ju422

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU31p1 Allmänna utgångspunkter för socialtjänsten

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 1 Allmänna utgångspunkter för socialtjänsten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So258, 2004/05:So358 yrkandena 2-4, 2004/05:A350 yrkandena 2 och 8, 2005/06:Sf331 yrkandena 5 och 10, 2005/06:So380, 2005/06:So469 yrkandena 6 och 7, 2005/06:So556

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU31p13 Vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandlingförslagspunkt 13 Vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So204, 2004/05:So317, 2004/05:So384, 2004/05:So559, 2004/05:N409 yrkande 13, 2004/05:Bo305 yrkande 5, 2005/06:So219, 2005/06:So220, 2005/06:So249 yrkande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU30p2 IT ur ett patientperspektiv

Votering: betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, förslagspunkt 2 IT ur ett patientperspektiv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 2, 2005/06:So32 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So34 yrkande 2. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c,

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SoU30p1 Nationell styrning av IT i vården

Votering: betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, förslagspunkt 1 Nationell styrning av IT i vården Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 1 och 2005/06:So33 yrkandena 2-5. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SoU30p5 Finansiering av den nationella IT-strategin

Votering: betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, förslagspunkt 5 Finansiering av den nationella IT-strategin Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 3, 2005/06:So33 yrkande 1 och 2005/06:So34 yrkandena 3 och 4. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SoU28p1 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU28 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.förslagspunkt 1 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård och 2. lag om ändring

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SoU26p30 Stöd till anhöriga

Votering: betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, förslagspunkt 30 Stöd till anhöriga Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 12, 2005/06:So39 yrkande 22 och 2005/06:So41 yrkandena 8 och 9. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU26p19 Omsorgsgaranti

Votering: betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, förslagspunkt 19 Omsorgsgaranti Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 5 och 2005/06:So40 yrkande 13. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU26p7 Läkemedel

Votering: betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, förslagspunkt 7 Läkemedel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So39 yrkande 7, 2005/06:So40 yrkande 5, 2005/06:So358 yrkande 4 och 2005/06:So432 yrkande 12 i denna del. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU26p18 Fritt val

Votering: betänkande 2005/06:SoU26 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, förslagspunkt 18 Fritt val Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So38 yrkande 7, 2005/06:So39 yrkandena 12, 13 och 25, 2005/06:So40 yrkande 14 och 2005/06:So41 yrkande 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU25p3 Gränsdragning mellan statligt och kommunalt bilstöd m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU25 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst, förslagspunkt 3 Gränsdragning mellan statligt och kommunalt bilstöd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So29 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:So30 yrkande 4. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-30

Omröstning 2005/06:SoU24p6 Nystart på tillgänglighetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken, förslagspunkt 6 Nystart på tillgänglighetsarbetet Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 3. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:SoU24p1 Målen för handikappolitiken

Votering: betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken, förslagspunkt 1 Målen för handikappolitiken Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 1. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-06-01