Dokument & lagar (59 träffar)

Omröstning 2005/06:KU37p5 Utvidgning av missbruksmodellen

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 5 Utvidgning av missbruksmodellen Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 2. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU37p2 Nytt mer rättssäkert förslag

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 2 Nytt mer rättssäkert förslag Riksdagen avslår motion 2005/06:K27. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 1 32 m 44 0 0 11 c 0 16 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p7 Öppna samebyar

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 7 Öppna samebyar Riksdagen avslår motion 2005/06:K13 yrkande 5. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11 c 16 0 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p3 Icke renägande samers villkor

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 3 Icke renägande samers villkor Riksdagen avslår motion 2005/06:K14 yrkande 1. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 33 m 44 0 0 11 c 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p8 Samlat anslag till Sametinget

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 8 Samlat anslag till Sametinget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K14 yrkande 2 och 2005/06:K15 yrkande 3. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU30p1 DAB-radion

Votering: betänkande 2005/06:KU30 Vissa radio- och tv-frågor, förslagspunkt 1 DAB-radion Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K11 yrkandena 1-4 och 2005/06:K12 yrkandena 1-7. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 43

2006-03-29

Omröstning 2005/06:KU28p2 Teknikoberoende integritetslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:KU28 Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor, förslagspunkt 2 Teknikoberoende integritetslagstiftning Riksdagen avslår motion 2005/06:T500 yrkande 16. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2006-04-06

Omröstning 2005/06:KU28p7 Åtgärdskrav för kärnkraftsreaktorer

Votering: betänkande 2005/06:KU28 Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor, förslagspunkt 7 Åtgärdskrav för kärnkraftsreaktorer Riksdagen avslår motion 2005/06:N338 yrkande 13. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0

2006-04-06

Omröstning 2005/06:KU28p1 Generell integritetsskyddslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:KU28 Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor, förslagspunkt 1 Generell integritetsskyddslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K306 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K371 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K399 yrkande 1. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-04-06

Omröstning 2005/06:KU27p2 Ny utredning om oberoende kommunal revision

Votering: betänkande 2005/06:KU27 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting, förslagspunkt 2 Ny utredning om oberoende kommunal revision Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K3, 2005/06:K382, 2005/06:K384 och 2005/06:K430 yrkande 8. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-03

Omröstning 2005/06:KU26p2 Minoritetsåterremiss

Votering: betänkande 2005/06:KU26 Kommunal demokrati och kompetens, förslagspunkt 2 Minoritetsåterremiss Riksdagen avslår motion 2005/06:K365. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 38 m 0 44 0 11 c 0

2006-05-18

Omröstning 2005/06:KU25p1 Regionalisering

Votering: betänkande 2005/06:KU25 Regional demokrati, förslagspunkt 1 Regionalisering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K207, 2005/06:K220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K279 yrkandena 1-3, 2005/06:K325, 2005/06:K402 yrkandena 1-4, 2005/06:K403, 2005/06:K417, 2005/06:K422, 2005/06:K445 yrkandena 1, 2, 5 och 7-9, 2005/06:N304

2006-02-23

Omröstning 2005/06:KU24p1 Dispositiva helgdagar

Votering: betänkande 2005/06:KU24 Allmänna helgdagar, m.m.förslagspunkt 1 Dispositiva helgdagar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K316 och 2005/06:A258 yrkande 19. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 44 0 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU23p2 Skydd mot diskriminering

Votering: betänkande 2005/06:KU23 EU-frågor, förslagspunkt 2 Skydd mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So604 yrkande 18 och 2005/06:L291 yrkandena 40 och 41. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c, fp, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0

2006-04-05

Omröstning 2005/06:KU23p1 Vissa frågor med anknytning till behandlingen av det konstitutionella fördraget och EU-medlemskapet

Votering: betänkande 2005/06:KU23 EU-frågor, förslagspunkt 1 Vissa frågor med anknytning till behandlingen av det konstitutionella fördraget och EU-medlemskapet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K288, 2004/05:K290, 2004/05:K367, 2004/05:K431 yrkande 1, 2005/06:K360, 2005/06:K429 yrkandena 1-3, 2005/06:U338 yrkandena

2006-04-05

Omröstning 2005/06:KU21p9 Motionsrätt på skrivelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 9 Motionsrätt på skrivelser m.m. Riksdagen i den ordning som avses i 8 kap. 16 regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser 3 kap. 11 Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p6 Utskotten

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 6 Utskotten Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna 4.2.1, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.12-4.6.16 och 5.12.1, avslår framställningens förslag såvitt avser

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med EU-frågorna avsnitten 3.1-3.6 i Riksdagskommitténs betänkande att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2007. Därmed bifaller riksdagen framställning

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p15 Genomförandet

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 15 Genomförandet Riksdagen godkänner vad som anförs i framställningen om erforderliga resurser för att genomföra Riksdagskommitténs förslag avsnitten 8.2 och 8.3 i Riksdagskommitténs betänkandeDärmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU19p9 Utbildning

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 9 Utbildning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkandena 2-4, 2003/04:K358 i denna del, 2003/04:K380 yrkandena 6 och 7, 2003/04:K435 i denna del, 2004/05:K284 yrkandena 4-6, 2004/05:K397 yrkande 4, 2005/06:K22 yrkande 26, 2005/06:K249 yrkandena 6-9,

2006-05-11

Paginering