Dokument & lagar (64 träffar)

Omröstning 2005/06:SfU16p3 Sjukpenning vid elöverkänslighet

Votering: betänkande 2005/06:SfU16 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 3 Sjukpenning vid elöverkänslighet Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 4. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 45 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:SfU15p1 Inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

Votering: betänkande 2005/06:SfU15 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning, förslagspunkt 1 Inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst Riksdagen antar regeringens förslag till a. lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt

2006-05-17

Omröstning 2005/06:SfU14p2 Omförhandling av EG-direktiv om transportörsansvar m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU14 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, förslagspunkt 2 Omförhandling av EG-direktiv om transportörsansvar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. fp yrkande 3, 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. kd

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SfU14p3 Uppehållstillstånd för studier m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU14 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, förslagspunkt 3 Uppehållstillstånd för studier m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf26 yrkande 3, 2005/06:Sf240 och 2005/06:Ub325 yrkande 2. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SfU14p1 Överföring av passageraruppgifter

Votering: betänkande 2005/06:SfU14 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, förslagspunkt 1 Överföring av passageraruppgifter Riksdagen antar regeringens förslag till a. lag om passagerarregister, b. lag om ändring i sekretesslagen 1980:100 såvitt avser 9

2006-05-18

Omröstning 2005/06:SfU13p1 Reformerat ATP-system

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 1 Reformerat ATP-system Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 38 0 0 17 c 16 0 0 6 fp 36

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p2 Balansering av inkomstpension

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 2 Balansering av inkomstpension Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 2. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 38 0 0 17 c 16 0

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p9 Fonderna i premiepensionssystemet

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 9 Fonderna i premiepensionssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf274 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sf386 yrkande 5. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU13p4 Ekonomisk politik och pensionssystemet

Votering: betänkande 2005/06:SfU13 Pensionssystemet, förslagspunkt 4 Ekonomisk politik och pensionssystemet Riksdagen avslår motion 2005/06:So642 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 0 37 0 18 c 16

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SfU12p8 18-årsgränsen

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 8 18-årsgränsen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf9 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson båda v yrkande 1 och 2005/06:Sf11 av Mona Jönsson och Gustav Fridolin båda mp yrkande 7. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p12 Handläggningstiden i ärenden som rör ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 12 Handläggningstiden i ärenden som rör ensamkommande barn Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp yrkande 2, 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del och 2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. fp

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p1 Begreppet ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Begreppet ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. såvitt avser 1 Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p11 Barns egna asylskäl

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 11 Barns egna asylskäl Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp yrkande 1 och 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p2 Ansvaret för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 2 Ansvaret för ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. till den del det inte omfattas av punkt 1. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:46 punkt

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p13 Antalet uppehållstillstånd för ensamkommande barn

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 13 Antalet uppehållstillstånd för ensamkommande barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 3 i denna del. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 kd, v, mp Parti Ja

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p6 Tidsfrist för förordnande av god man

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 6 Tidsfrist för förordnande av god man Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening dels vad utskottet anfört om att regeringen snarast bör återkomma med förslag om att det i lagen 2005:429 om god man för ensamkommande barn bör

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU12p3 Familjehemsplacering

Votering: betänkande 2005/06:SfU12 Mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 3 Familjehemsplacering Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. kd yrkande 1. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-03-08

Omröstning 2005/06:SfU11p2 Minskade socialavgifter

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 2 Minskade socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf283 och 2005/06:Sf286. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m

2006-05-03

Omröstning 2005/06:SfU11p3 Arbetsgivaravgift för visstidsanställda

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 3 Arbetsgivaravgift för visstidsanställda Riksdagen avslår motion 2005/06:A245 yrkande 16. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m 48 0

2006-05-03

Omröstning 2005/06:SfU11p9 Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar

Votering: betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag, förslagspunkt 9 Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk386 yrkande 1, 2005/06:Sk497 yrkande 3, 2005/06:Sf296, 2005/06:Sf397, 2005/06:Kr334 yrkande 19, 2005/06:Kr382 yrkande 7, 2005/06:Kr411 yrkande

2006-05-03

Paginering