Dokument & lagar (43 träffar)

Omröstning 2005/06:UU20p13 Ett-Kina-politiken

Votering: betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik, förslagspunkt 13 Ett-Kina-politiken Riksdagen avslår motion 2005/06:U387 yrkande 3. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 43 0 1 11 c 0 16 0 6

2006-05-16

Omröstning 2005/06:UU20p7 Burma

Votering: betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik, förslagspunkt 7 Burma Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 5 och 2005/06:U225 yrkandena 1-4. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 44 0 0

2006-05-16

Omröstning 2005/06:UU18p3 Förenta nationerna

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 3 Förenta nationerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U216, 2005/06:U246 yrkande 2, 2005/06:U251 yrkande 9, 2005/06:U279, 2005/06:U313 yrkande 9 och 2005/06:Fö218 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p7 Icke-spridningsavtalet

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 7 Icke-spridningsavtalet Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkande 23. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0 0 22 m 45 0

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p2 Epidemier och det vidgade säkerhetspolitiska begreppet

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 2 Epidemier och det vidgade säkerhetspolitiska begreppet Riksdagen avslår motion 2005/06:U380 yrkande 7. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U267 yrkande 1, 2005/06:U275 yrkande 6, 2005/06:U372 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U384 yrkande 14. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p5 Nato

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 5 Nato Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U235, 2005/06:U251 yrkandena 5, 6, 8, 10 och 11, 2005/06:U275 yrkandena 4, 5 och 7, 2005/06:U289 yrkande 33, 2005/06:U322 yrkandena 1-3, 2005/06:U362 yrkandena 9 och 12 samt 2005/06:U384

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU18p6 Globala och regionala utmaningar

Votering: betänkande 2005/06:UU18 Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik, förslagspunkt 6 Globala och regionala utmaningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U212 yrkandena 1-4, 2005/06:U229 yrkandena 1, 4 och 8, 2005/06:U243 yrkande 1, 2005/06:U247 yrkandena 2 och 4, 2005/06:U248 yrkande 5, 2005/06:U251 yrkande 3,

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU17p6 Globala miljöfrågor - klimat och energi m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 6 Globala miljöfrågor klimat och energi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U260 yrkande 2, 2004/05:T395 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U255 yrkandena 11 och 26, 2005/06:U267 yrkandena 3 och 9, 2005/06:U289 yrkande

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p5 Globala miljöfrågor - vatten

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 5 Globala miljöfrågor vatten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U238 yrkandena 1-3 och 6-13, 2005/06:U5 yrkande 5, 2005/06:U249 yrkandena 18 och 19 samt 2005/06:U267 yrkandena 5 och 6. Datum: 2006-05-17 Omröstning

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p3 Internationell miljödomstol

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 3 Internationell miljödomstol Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U311 yrkande 6, 2005/06:U4 yrkande 12, 2005/06:U371 yrkande 18, 2005/06:U378 yrkande 6 och 2005/06:MJ394 yrkande 5. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU17p1 Mål och inriktning m.m., allmänt

Votering: betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö, förslagspunkt 1 Mål och inriktning m.m.allmänt Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 12, 2004/05:U254 yrkande 16, 2005/06:U255 yrkandena 18, 25 och 27, 2005/06:U349 yrkande 6, 2005/06:U371 yrkande 19, 2005/06:U378 yrkandena

2006-05-17

Omröstning 2005/06:UU15p6 Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation och könsrelaterad handel

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 6 Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation och könsrelaterad handel Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkandena 18, 19 och 21, 2004/05:U226 yrkandena 9-11, 2004/05:U283 yrkandena 1, 8-12 och 17, 2004/05:U306 yrkandena

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU15p8 Konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 8 Konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 34, 2005/06:L341 yrkande 19 och 2005/06:L375 yrkande 1. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU15p5 Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 5 Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 16, 2004/05:U231 yrkande 6, 2004/05:U263, 2004/05:U268 yrkandena 1, 6 i denna del och 7-12, 2004/05:U304 yrkande 3, 2004/05:U316

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU15p2 Vissa frågor om mänskliga rättigheter, FN m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 2 Vissa frågor om mänskliga rättigheter, FN m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 6, 2004/05:U226 yrkande 2, 2004/05:U315 yrkande 2, 2004/05:U333 yrkandena 12 och 13, 2004/05:So604 yrkandena 13, 15 och 17, 2005/06:L341

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU12p7 Export till krigförande länder

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 7 Export till krigförande länder Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkande 2 och 2005/06:U300 yrkande 3. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p5 Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 5 Demokrati och de mänskliga rättigheterna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkandena 3 och 7, 2005/06:U10 yrkandena 2-5, 8 och 10, 2005/06:U251 yrkande 2, 2005/06:U257, 2005/06:U300

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p9 Bedömningen av vissa enskilda länder

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 9 Bedömningen av vissa enskilda länder Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U5 yrkande 9, 2005/06:U9 yrkande 4, 2005/06:U214 yrkande 4 och 2005/06:U274 yrkande 2. Datum: 2006-05-03

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p11 Kina

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 11 Kina Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 1, 2005/06:U230, 2005/06:U286 yrkandena 1 och 12, 2005/06:U386 yrkande 12 och 2005/06:U387 yrkande 2. Datum: 2006-05-03 Omröstning

2006-05-03

Paginering