Dokument & lagar (5 092 träffar)

Omröstning 2005/06:UU8p3 Israels roll i Mellanösternkonflikten

Votering: betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde, förslagspunkt 3 Israels roll i Mellanösternkonflikten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U234, 2004/05:U268 yrkandena 30 och 31, 2004/05:U276, 2004/05:U301, 2004/05:U305 yrkande 9, 2004/05:U322 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U326

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UU5p2 Konsekvensanalys och samstämmighet

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 2 Konsekvensanalys och samstämmighet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U4 yrkandena 2-4 och 2004/05:U24. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p5 Skrivelsernas struktur och innehåll

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 5 Skrivelsernas struktur och innehåll Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 2-4 och 7, 2004/05:U20 yrkandena 1-9, 2004/05:U22 yrkande 6, 2004/05:U23 yrkandena 3, 4 och 8, 2004/05:U298, 2005/06:U276 yrkande 2 och 2005/06:U311

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p6 Några inslag i politiken för global utveckling

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 6 Några inslag i politiken för global utveckling Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 9-12, 2004/05:U23 yrkandena 5, 6 och 9 samt 2005/06:K453 yrkande 6. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU5p1 Mål, målkonflikter och huvuddrag

Votering: betänkande 2005/06:UU5 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 1 Mål, målkonflikter och huvuddrag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 1, 2004/05:U19 yrkande 3, 2004/05:U21 yrkande 2, 2004/05:U22 yrkandena 2-5, 2004/05:U23 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U278 yrkande 1, 2004/05:U307 yrkande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:UU2p8 Vissa övriga frågor om inriktning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 8 Vissa övriga frågor om inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U313 yrkandena 5 och 6, 2005/06:U336 yrkandena 17 och 23 samt 2005/06:U349 yrkande 10 i denna del. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p20 Vissa inslag i biståndspolitiken

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 20 Vissa inslag i biståndspolitiken Riksdagen ger regeringen som sin mening till känna vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:U309 och avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 6, 2005/06:U259, 2005/06:U276

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p15 Internationella finansieringsinstitutioner samt skuldavskrivningar

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 Internationella finansieringsinstitutioner samt skuldavskrivningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K453 yrkandena 2 och 5, 2005/06:Sk496 yrkande 17, 2005/06:U249 yrkandena 1-13, 2005/06:U307, 2005/06:U310 yrkande 3, 2005/06:U311

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p22 Multilateralt bistånd

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 22 Multilateralt bistånd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U284 yrkande 2, 2005/06:U336 yrkande 18, 2005/06:U345, 2005/06:U351 yrkandena 16 och 17 samt 2005/06:Sf251 yrkandena 28 och 29. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UU2p7 Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 7 Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U289 yrkandena 25, 29 och 31, 2005/06:U313 yrkandena 1-3, 12, 15-17, 19, 23-26 och 29, 2005/06:U336 yrkandena 2-6, 2005/06:U349 yrkandena

2005-12-07

Omröstning 2005/06:UFöU1p1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Votering: betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan, förslagspunkt 1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan Riksdagen bifaller proposition 2005/06:34 och avslår motionerna 2005/06:U1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U2

2005-12-07

Omröstning 2005/06:TU16p1 Kommunalt inflytande

Votering: betänkande 2005/06:TU16 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 1 Kommunalt inflytande Riksdagen avslår motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. v yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-06-01

Omröstning 2005/06:TU14p2 Fullbordande av brottet

Votering: betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m.förslagspunkt 2 Fullbordande av brottet Riksdagen avslår motion 2005/06:T9 av Elizabeth Nyström m.fl. m yrkande 1. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-05-16

Omröstning 2005/06:TU14p7 Taxameterfrågor

Votering: betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m.förslagspunkt 7 Taxameterfrågor Riksdagen avslår motion 2005/06:T12 av Magdalena Andersson mDatum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11

2006-05-16

Omröstning 2005/06:TU13p12 Trafikförseelser och sanktioner

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 12 Trafikförseelser och sanktioner Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T231, 2005/06:T296 yrkande 8, 2005/06:T361, 2005/06:T562 yrkandena 1-3 och 2005/06:T609 yrkande 8. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp,

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p2 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Alkohol i trafiken Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att regeringen säkerställer att det sker en oberoende kvalitetsbedömning av alkolås som finns på marknaden. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Ju382 yrkandena 6, 7 och

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p1 Mål och prioriteringar

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 1 Mål och prioriteringar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T380 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T495 yrkandena 1, 4, 6 och 7 samt 2005/06:T609 yrkande 5. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p5 Barn och ungdomar

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Barn och ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkande 21, 2005/06:T208, 2005/06:T291, 2005/06:T336 yrkandena 1-3, 2005/06:T380 yrkandena 4 och 5 i denna del, 2005/06:T384, 2005/06:T538 i denna del, 2005/06:T544 och 2005/06:T592. Datum: 2006-04-27

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p10 Övervakning och ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 10 Övervakning och ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T518 och 2005/06:T562 yrkandena 6 och 7. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 c, mp, Parti Ja Nej Avstående

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU12p14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ger vad utskottet anför om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl.

2006-04-27