Dokument & lagar (5 475 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:148 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:147 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:146 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:145 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:144 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:143 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:142 besvarad av

den 19 oktober Svar på frågorna 2005/06:142 om 40 timmars studievecka, 143 rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg, 144 disciplinåtgärden avstängning från prov145 rätt till examensbevis inom två månader, 146 lokala författningssamlingar i högskolorna, 147 högskolornas rätt att besluta om regler

Svarsdatum: 2005-10-19 Frågeställare: Torsten Lindström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:826 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:826 om Justitiedepartementets syn på tvångsäktenskap Statsrådet Jens Orback Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att se till att tjänstemännen vid Justitiedepartementet lever upp till vad som står i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Frågan

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:825 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:825 om regelverk och kontroll av fisket Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Sverker Thorén har frågat mig hur jag avser att agera i Sverige och EU för att konsumentmakt, regelverk och kontroll ska stärkas. Den torsk som fångas i Barents hav förvaltas gemensamt av Ryssland

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Sverker Thorén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:824 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:824 om torskens ursprung Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Claes Västerteg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka konsumentens makt och förbättra möjligheterna att få vetskap om torskens ursprung. Såväl färsk som fryst färdigmat köps alltmer av

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Claes Västerteg (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:823 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:823 om utvecklings- och trygghetsanställningar Statsrådet Hans Karlsson Eva Arvidsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att de grupper som av socialmedicinska skäl både har svårigheter att få och behålla ett reguljärt arbete också ska innefattas av utvecklings-

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Eva Arvidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:822 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:822 om företagares rättssäkerhet Justitieminister Thomas Bodström Per Bill har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa företagares rättssäkerhet vad gäller möjligheten till gallring av ansökningar om betalningsföreläggande. Per Bills fråga spänner över

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Per Bill (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:821 besvarad av

den 27 januari Svar på fråga 2005/06:821 om uppföljning av Raoul Wallenberg-rapport Utrikesminister Laila Freivalds Tuve Skånberg har till statsministern ställt en fråga angående uppföljningen av det arbete som utfördes av den svensk-ryska arbetsgruppen under 1990-talet och som resulterade i en svensk rapport i

Svarsdatum: 2006-01-27 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:820 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:820 om lägre priser på alkohol i statens kasinon Vice statsminister Bosse Ringholm Gabriel Romanus har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att få statens kasinobolag att visa större socialt ansvar. Frågeställaren anför även att Casino Cosmopol enligt uppgift använder

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Gabriel Romanus (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:819 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:819 om momsen och svensk turistnäring Finansminister Pär Nuder Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa svenska turistföretags konkurrenskraft i skattehänseende jämfört med de närmaste länderna. Krister Hammarbergh tar i sin fråga

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:818 besvarad av

den 25 januari Svar på frågorna 2005/06:814 om Vattenfalls verksamhet och 818 om Vattenfall Näringsminister Thomas Östros Anna Grönlund Krantz och Bertil Kjellberg har var för sig ställt två frågor på samma tema. Bertil Kjellberg frågar om jag är villig att via ägardirektiv utlokalisera delar av de statliga bolagens

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Anna Grönlund Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:817 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:817 om olaglig sophantering Statsrådet Sven-Erik Österberg Hans Backman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa den olagliga sophanteringen ute i kommunerna. Frågan om en kommun kan ingå avtal med ett av kommunen ägt bolag om utförande av en tjänst för

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:816 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:816 om tunga fordon på vintervägar Statsrådet Ulrica Messing Sven Bergström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten hos de tunga fordonen på vintervägarna i Sverige. Jag vill först framhålla att jag delar Sven Bergströms uppfattning att

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Sven Bergström (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:815 besvarad av

den 25 januari Svar på fråga 2005/06:815 om provborrning efter uran Statsrådet Ulrica Messing Christin Hagberg har frågat mig om jag avser att verka för provborrning efter uran. Uran är ett av de mineral som omfattas av minerallagen 1991:45Enligt minerallagen ges enskilda företag rätt att ansöka om bland annat

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Christin Hagberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:814 besvarad av

den 25 januari Svar på frågorna 2005/06:814 om Vattenfalls verksamhet och 818 om Vattenfall Näringsminister Thomas Östros Anna Grönlund Krantz och Bertil Kjellberg har var för sig ställt två frågor på samma tema. Bertil Kjellberg frågar om jag är villig att via ägardirektiv utlokalisera delar av de statliga bolagens

Svarsdatum: 2006-01-25 Frågeställare: Bertil Kjellberg (M)