Dokument & lagar (10 320 träffar)

Omröstning 2005/06:UbU22p6 Vuxenutbildning på entreprenad m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 6 Vuxenutbildning på entreprenad m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 7 och 8. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p4 Svenska för akademiker

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 4 Svenska för akademiker Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 5. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 0 46

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 4. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 1-3. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Riksdagen tillkännger för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Därmed bifaller riksdagen motion

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU19p33 Studie- och yrkesvägledning

Votering: betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad behandlingförslagspunkt 33 Studie- och yrkesvägledning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub278 yrkande 3 och 2005/06:Ub282 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 v Parti Ja Nej

2006-03-23

Omröstning 2005/06:UbU19p23 Kårobligatoriet

Votering: betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad behandlingförslagspunkt 23 Kårobligatoriet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub215, 2005/06:Ub290 yrkande 7, 2005/06:Ub302, 2005/06:Ub314 yrkande 1, 2005/06:Ub417, 2005/06:Ub427 yrkande 3, 2005/06:Ub465, 2005/06:Ub557 yrkande 18 i denna

2006-03-23

Omröstning 2005/06:UbU16p1 Lärarbehörighet

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 1 Lärarbehörighet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkande 1, 2005/06:Ub228, 2005/06:Ub339 yrkande 2, 2005/06:Ub345 yrkandena 9, 10, 12 och 13 samt 2005/06:Ub527. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkandena 4-8, 2005/06:Ub339 yrkandena 6 och 10 samt 2005/06:Ub426 yrkande 23. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p18 Lärarutbildningens allmänna struktur

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 18 Lärarutbildningens allmänna struktur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkandena 7-9, 2005/06:Ub345 yrkandena 1 och 3-5, 2005/06:Ub534 yrkandena 2-4 och 8-10 samt 2005/06:N443 yrkande 55. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p33 Utbildningsvetenskaplig forskning

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 33 Utbildningsvetenskaplig forskning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub490 yrkandena 2 och 6. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 42

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU14p59 Flexibel skolstart

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 59 Flexibel skolstart Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub209, 2005/06:Ub233 yrkande 9, 2005/06:Ub238 yrkande 4, 2005/06:Ub426 yrkande 15, 2005/06:Ub428 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:Ub587 yrkande 5. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p2 Skolans kunskapsförmedlande uppgift

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 2 Skolans kunskapsförmedlande uppgift Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 3, 2005/06:Kr376 yrkande 23, 2005/06:Ub206, 2005/06:Ub238 yrkande 1, 2005/06:Ub344 yrkande 22, 2005/06:Ub426 yrkandena 12-14 och 18 samt 2005/06:Ub587 yrkande 4. Datum: 2006-05-10

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p14 Utredning om skolans styrning och finansiering

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 14 Utredning om skolans styrning och finansiering Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 17. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 47 0 0 8

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p1 Mål för skolan

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 1 Mål för skolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 2, 7 och 18, 2005/06:Ub344 yrkande 1, 2005/06:Ub516 yrkandena 1 och 11 samt 2005/06:Ub587 yrkande 21. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c,

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p63 Timplanen

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 63 Timplanen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 16 och 17, 2005/06:Ub344 yrkandena 3, 4 och 24, 2005/06:Ub411, 2005/06:Ub428 yrkande 6, 2005/06:Ub516 yrkande 4 och 2005/06:Ub587 yrkande 22. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p3 Skolans värdegrund

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 3 Skolans värdegrund Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkandena 26 och 27, 2005/06:Ub354 yrkande 11, 2005/06:Ub369, 2005/06:Ub393, 2005/06:Ub535 yrkande 1 och 2005/06:Ub587 yrkande 1. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p17 Prövning av ersättningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 17 Prövning av ersättningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub303, 2005/06:Ub317 yrkande 2, 2005/06:Ub342 yrkande 11, 2005/06:Ub343 yrkande 49, 2005/06:Ub344 yrkande 55 och 2005/06:Ub532 yrkande 7. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p10 Plan-, bygg- och lokalfrågor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 10 Plan-bygg- och lokalfrågor Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 6. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 35 m 0 48 0 7

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p12 Konfessionella fristående skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 12 Konfessionella fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K398 yrkande 4, 2005/06:Sf336 yrkande 30, 2005/06:Ub312, 2005/06:Ub329, 2005/06:Ub398 yrkande 3, 2005/06:Ub449, 2005/06:Ub526, 2005/06:Ub532 yrkande 11 och 2005/06:Ub536. Datum:

2006-05-10