Dokument & lagar (3 699 träffar)

Motion 2005/06:Ub586 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning1 Förslag till riksdagsbeslut2 Motivering2 En offensiv satsning på utbildning och forskning i Västsverige3 Hälften ska studera vidare3 Satsning på forskning och forskarutbildning i Västsverige5 Västsverige behöver fler platser till läkarutbildningen8 Västsverige behöver fler


Utskottsberedning: 2005/06:KrU31 2005/06:NU13 2005/06:UbU1 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Ub586 av Marianne Carlström m.fl. (s) (doc, 83 kB)

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en policy vad gäller avgifter i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot skollagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kommunala musik- och kulturskolan. Motivering Undervisningen i musik- och kulturskolan i Sverige har under en lång tid utvecklats till att bli ett omfattande inslag i barns och ungdomars fritid och skoltid men


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub582 av Berndt Ekholm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödet till de fria teologiska högskolornas forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödet till de fria teologiska högskolornas utbildning inom området mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub582 av Berndt Ekholm (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som innebär att studiemedel skall utbetalas med ett lika stort belopp varje månad. Motivering Nivån på studiemedlen, bidragets storlek i förhållande till lånedelen osv. kan diskuteras utifrån olika synsätt. Det s.k. fribeloppet, dvs. det


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub580 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om validering av kunskap som en naturlig del av arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att tillgodoräkna sig kunskaper från gymnasieskolans omvårdnadsutbildning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub580 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studenters ekonomiska villkor. Motivering Trots att insatser har gjorts för att förbättra studenters ekonomi finns det fortfarande studenter som har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Pengarna ska räcka till att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub578 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att verka för att en regional referenspunkt för validering och rekrytering av lärare med god yrkeskompetens skapas. Motivering I ambitionen att ge alla medborgare tillräckliga grundkunskaper har arbetslivsrelaterade


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub578 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppvärdera hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan. Motivering Idag pågår en intensiv debatt om mat och hälsa, inte minst gäller det barnens mat och hälsa. Många barn är överviktiga när de börjar


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt centrum för vindkraftsinformation inrättas och etableras vid Högskolan på Gotland. Motivering Riksdagen har antagit mål om en utökning av förnybar energi med 10 TWh till 2010 och ett planeringsmål


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriska kunskaper om genus- och HBT-perspektiv i all lärarutbildning, yrkesutbildning, undervisning och forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regler för förskolans gruppstorlek och personaltäthet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avgiftsfri förskola. Motivering Barnomsorgen/förskolan har utvecklats enormt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub572 av Veronica Palm m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbildning och pedagogiska verktyg kommer lärare till del kring frågor om homo- och bisexuella samt transpersoner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i högskoleförordningen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub572 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Ub571 av Siw Wittgren-Ahl och Ulla Wester (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att göra yrkesinriktade utbildningar mer tillgängliga för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Motivering Trots hög tillväxt under många år har behovet av arbetskraft inte ökat i den omfattning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub571 av Siw Wittgren-Ahl och Ulla Wester (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub570 av Siw Wittgren-Ahl och Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa konflikthantering som ett ämne i skolan. Motivering Skolan har tillsammans med föräldrarna ett ansvar för att barn och ungdomar lär sig att hantera alla livets olika situationer på ett bra sätt. Konflikthantering


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub570 av Siw Wittgren-Ahl och Monica Green (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av samarbete om forskarutbildning mellan universitet och högskolor. Motivering Högskolan i Gävle har en dokumenterat stor betydelse för kompetensförsörjningen i Gävleborgsregionen. Antalet helårstudenter


Utskottsberedning: 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub568 av Eva Arvidsson och Berndt Ekholm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arkitektutbildningen. Motivering Idag vinner utländska arkitekter arkitekturtävlingar i Sverige, medan svenska arkitekter har mycket svårt att hävda sig i utlandet. Sveriges konkurrenskraft genom arkitektur måste


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub568 av Eva Arvidsson och Berndt Ekholm (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub567 av Inger Nordlander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om adhd/damp i lärarutbildningen. Motivering Alla slags handikapp är på olika sätt svåra att ha, men att ha ett neuropsykiatriskt handikapp som adhd/damp är många gånger dubbelt så svårt. Man ser inte handikappet utanpå,


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub567 av Inger Nordlander m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub566 av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur man från statligt håll kan ytterligare fokusera på svenskbaserad forskning i tropiska infektionssjukdomar, särskilt malaria, tbc och hiv. Motivering Malaria är enligt min mening världens allvarligaste


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub566 av Joe Frans (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ub565 av Nikos Papadopoulos (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheter till svenskundervisning utomlands. Motivering Språket är det viktigaste verktyget för människan att behålla sin identitet och kultur. Genom sitt modersmål lär sig barn bättre och lättare ett annat språk.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub565 av Nikos Papadopoulos (s) (doc, 52 kB)