Dokument & lagar (10 320 träffar)

Omröstning 2005/06:UU15p8 Konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 8 Konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 34, 2005/06:L341 yrkande 19 och 2005/06:L375 yrkande 1. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU15p5 Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 5 Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 16, 2004/05:U231 yrkande 6, 2004/05:U263, 2004/05:U268 yrkandena 1, 6 i denna del och 7-12, 2004/05:U304 yrkande 3, 2004/05:U316

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU15p2 Vissa frågor om mänskliga rättigheter, FN m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.förslagspunkt 2 Vissa frågor om mänskliga rättigheter, FN m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 6, 2004/05:U226 yrkande 2, 2004/05:U315 yrkande 2, 2004/05:U333 yrkandena 12 och 13, 2004/05:So604 yrkandena 13, 15 och 17, 2005/06:L341

2006-04-05

Omröstning 2005/06:UU12p7 Export till krigförande länder

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 7 Export till krigförande länder Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkande 2 och 2005/06:U300 yrkande 3. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p5 Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 5 Demokrati och de mänskliga rättigheterna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkandena 3 och 7, 2005/06:U10 yrkandena 2-5, 8 och 10, 2005/06:U251 yrkande 2, 2005/06:U257, 2005/06:U300

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p9 Bedömningen av vissa enskilda länder

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 9 Bedömningen av vissa enskilda länder Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U5 yrkande 9, 2005/06:U9 yrkande 4, 2005/06:U214 yrkande 4 och 2005/06:U274 yrkande 2. Datum: 2006-05-03

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p11 Kina

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 11 Kina Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 1, 2005/06:U230, 2005/06:U286 yrkandena 1 och 12, 2005/06:U386 yrkande 12 och 2005/06:U387 yrkande 2. Datum: 2006-05-03 Omröstning

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p10 Israel

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 10 Israel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U311 yrkande 10, 2005/06:U370 yrkandena 9 och 10, 2005/06:U374 yrkande 6 och 2005/06:U386 yrkandena 10 och 11. Datum: 2006-05-03 Omröstning

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p1 Motiv för produktion och export av krigsmateriel

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 1 Motiv för produktion och export av krigsmateriel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U10 yrkandena 6 och 7, 2005/06:U300 yrkande 1 och 2005/06:U386 yrkandena 5, 6, 14 och 17. Datum:

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU12p8 En ny krigsmaterielutredning

Votering: betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.förslagspunkt 8 En ny krigsmaterielutredning Riksdagen avslår motion 2005/06:U9 yrkandena 5 och 6. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja

2006-05-03

Omröstning 2005/06:UU11p2 Förstärkning, undsättning och evakuering av svensk personal i internationella insatser

Votering: betänkande 2005/06:UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission UNMIL i Liberia, förslagspunkt 2 Förstärkning, undsättning och evakuering av svensk personal i internationella insatser Riksdagen avslår motion 2005/06:U3. Datum: 2006-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti

2006-02-16

Omröstning 2005/06:UU10p8 EU:s utvecklingssamarbete

Votering: betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005, förslagspunkt 8 EU:s utvecklingssamarbete Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U6 yrkande 2, 2005/06:U7 yrkande 4, 2005/06:U209 yrkande 28, 2005/06:U267 yrkande 7, 2005/06:U290 yrkandena 26 och 27, 2005/06:U313 yrkandena 4 och 11, 2005/06:U349

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UU10p4 EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Votering: betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005, förslagspunkt 4 EU:s utrikes- och säkerhetspolitik Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U319 yrkandena 1-5, 8 och 12, 2005/06:U7 yrkandena 2 och 5, 2005/06:U289 yrkande 1, 2005/06:U290 yrkande 28, 2005/06:U338 yrkandena 10 och 11, 2005/06:U384

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UU10p2 Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU

Votering: betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005, förslagspunkt 2 Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U268 yrkandena 2-5 och 6 i denna del, 2004/05:U272 yrkande 2, 2005/06:U312 yrkandena 1-10, 2005/06:U362 yrkande 3 och 2005/06:U379 yrkande

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UU10p12 EU:s inre marknad

Votering: betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005, förslagspunkt 12 EU:s inre marknad Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U6 yrkandena 1, 3, 4, 6 och 7, 2005/06:U7 yrkande 8, 2005/06:U255 yrkande 20, 2005/06:U313 yrkande 22, 2005/06:U336 yrkande 15, 2005/06:U340 yrkande 7, 2005/06:U349

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U308 yrkande 19, 2005/06:L291 yrkande 39, 2005/06:U289 yrkande 3, 2005/06:U338 yrkande 6 och 2005/06:U382 yrkande 19. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UU9p6 Rättssäkerhetsaspekter på kampen mot terrorismen

Votering: betänkande 2005/06:UU9 Internationell terrorism, förslagspunkt 6 Rättssäkerhetsaspekter på kampen mot terrorismen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 5, 2004/05:U242 yrkande 4, 2004/05:U260 yrkande 12, 2005/06:U285 yrkande 11 och 2005/06:U318. Datum: 2006-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UU9p1 Internationell terrorism

Votering: betänkande 2005/06:UU9 Internationell terrorism, förslagspunkt 1 Internationell terrorism Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U219 yrkande 2, 2005/06:U209 yrkande 5, 2005/06:U251 yrkande 1, 2005/06:U289 yrkandena 21 och 23 samt 2005/06:U383 yrkande 5. Datum: 2006-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UU9p4 Förebyggande arbete mot terrorismen

Votering: betänkande 2005/06:UU9 Internationell terrorism, förslagspunkt 4 Förebyggande arbete mot terrorismen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 4, 2005/06:Ju480 yrkande 18, 2005/06:Ju534 yrkande 9, 2005/06:U209 yrkande 4, 2005/06:U255 yrkande 8, 2005/06:U289 yrkande 20 och 2005/06:U313 yrkande 10. Datum:

2006-03-22

Omröstning 2005/06:UU8p7 Irak

Votering: betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde, förslagspunkt 7 Irak Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U231 yrkandena 3, 4, 7 och 8, 2004/05:U268 yrkandena 17-22, 24 och 25, 2004/05:U305 yrkande 7, 2005/06:U285 yrkandena 3, 4 och 9, 2005/06:U289 yrkande 11, 2005/06:U311

2006-03-22