Dokument & lagar (4 246 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2128 besvarad av

den 27 september Svar på fråga 2005/06:2128 om sex med djur Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag avser att förbjuda sex med djur. Alla sexuella handlingar där djur utsätts för lidande är förbjudna och straffbara i Sverige. Enligt bestämmelsen om djurplågeri i brottsbalken

Svarsdatum: 2006-09-27 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2124 besvarad av

den 19 september Svar på fråga 2005/06:2124 om säkerhet för återställning av deponier Statsrådet Lena Sommestad Jörgen Johansson har frågat Mona Sahlin vad hon avser att göra för att ekonomisk säkerhet inte ska erfordras för kommunala huvudmän vid återställning av deponier. Arbetet i regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2006-09-19 Frågeställare: Jörgen Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2123 besvarad av

den 19 september Svar på fråga 2005/06:2123 om Ojnaremyr Statsrådet Lena Sommestad Karin Svensson Smith har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att skydda Ojnaremyr och dess betydelse för framtida vattenförsörjning och naturkvaliteter i övrigt. Regeringen erhöll i januari 2006 ett förslag från Naturvårdsverket,

Svarsdatum: 2006-09-19 Frågeställare: Karin Svensson Smith (-)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2117 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2117 om information till brottsoffer Justitieminister Thomas Bodström Cecilia Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra informationen till och tryggheten för brottsoffren i samband med gärningsmännens permissioner. Arbetet med att säkerställa

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2115 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2115 om krav på indrivning riktade mot barn Justitieminister Thomas Bodström Mia Franzén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att kronofogden i fortsättningen skickar krav till omyndiga barn för föräldrarnas skulder. Barn kan självklart aldrig

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Mia Franzén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2113 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2113 om sekretess för asylsökande som överklagar till domstol Justitieminister Thomas Bodström Annika Qarlsson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa sekretessen för de asylsökande som överklagar till domstol. Som Annika Qarlsson påpekar var det i

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2112 besvarad av

den 12 september Svar på fråga 2005/06:2112 om lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar Statsrådet Hans Karlsson Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att låta Skåne bli försökslän för ett statligt finansierat lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar. Jag delar Christer Nylanders uppfattning

Svarsdatum: 2006-09-12 Frågeställare: Christer Nylander (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2107 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Holger Gustafsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2106 besvarad av

den 13 september Svar på fråga 2005/06:2106 om olika förutsättningar för äggproducenter Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att äggproducenter i Östergötland kan likabehandlas med dem i till exempel Västra Götaland, Halland och Danmark. Inom

Svarsdatum: 2006-09-13 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2105 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Anita Brodén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2103 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2103 om helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp Statsrådet Lena Sommestad Lennart Fremling har frågat samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin vad hon avser att göra för att tydliggöra helheten i Sveriges klimatpolitik så att samhällets aktörer inom olika sektorer kan förutse utvecklingen

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Lennart Fremling (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2102 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2102 om domstolsväsendet i Norrland Justitieminister Thomas Bodström Yvonne Ångström har frågat mig om jag avser att ta initiativ till några förändringar av domstolsväsendet i Norrland. Regeringen gav i september 2005 Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Yvonne Ångström (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2101 besvarad av

den 13 september Svar på fråga 2005/06:2101 om återförande av ansvaret för djurskyddsfrågor till Jordbruksverket Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att ansvaret för djurskyddsfrågorna återförs till Jordbruksverket som en viktig del i ett samlat

Svarsdatum: 2006-09-13 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2100 besvarad av

den 14 september Svar på fråga 2005/06:2100 om livsmedelsproduktionens konkurrenskraft Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att livsmedelsproduktionens konkurrenskraft kan förbättras, bland annat genom tillsättandet av en konkurrenskraftskommission,

Svarsdatum: 2006-09-14 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2099 besvarad av

den 14 september Svar på frågorna 2005/06:2090 om elpriser för Västernorrlands basindustri och 2099 om energipolitiken och konsekvenser för företagen Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Solveig Hellquist har frågat näringsministern vilka omedelbara åtgärder han tänker vidta för att Västernorrlands basindustri

Svarsdatum: 2006-09-14 Frågeställare: Ola Sundell (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2098 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2098 om bekämpande av barnsexturismen Justitieminister Thomas Bodström Johan Pehrson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ansvar ska kunna utkrävas i större utsträckning då svenskar begår sexuella övergrepp mot barn utomlands. Regeringen bedriver ett aktivt

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Johan Pehrson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2097 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2097 om Östersjöinstitut i Simrishamn Statsrådet Lena Sommestad Marie Wahlgren har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att göra för att etablera ett marint forskningsinstitut kring Östersjöns miljö i Simrishamn. I likhet med frågeställaren anser jag att tvärvetenskaplig

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Marie Wahlgren (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2096 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2096 om författningsskydd för invandrare Justitieminister Thomas Bodström Helena Höij har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att författningsskyddet ska omfatta alla Sveriges invånare. Det är självklart att människor som har flytt sitt hemland och som fått en

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Helena Höij (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2095 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 2005/06:2095 om försvaret och jobben i Norrbotten Försvarsminister Leni Björklund Krister Hammarbergh har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att I 19 i Boden får anställa de reservofficerare som behövs för att fylla de 40 officerstjänsterna som

Svarsdatum: 2006-09-15 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2094 besvarad av

den 7 september Svar på fråga 2005/06:2094 om satsning på spårvägar i storstäder Statsrådet Ulrica Messing Karin Svensson Smith har frågat mig om jag vid den kommande revideringen av framtidsplanen kan tänka mig att överväga satsningar på spårbunden kollektivtrafik i storstäder. Regeringen har redan i dag möjlighet

Svarsdatum: 2006-09-07 Frågeställare: Karin Svensson Smith (-)