Dokument & lagar (1 456 träffar)

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker s96017 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 9 4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10 4.1 Bekämpa brottens orsaker 10 4.2 Ungdomar som begår


Utskottsberedning: 2008/09:CU13 2008/09:CU14 2008/09:JuU1 2008/09:JuU13 2008/09:JuU18 2008/09:JuU19 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:JuU24 2008/09:JuU27 2008/09:JuU4 2008/09:KrU6 2008/09:KU1 2008/09:KU18 2008/09:SkU22 2008/09:SoU12 2008/09:SoU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:TU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2009/10:FöU3 2009/10:JuU10 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:JuU7 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (79 yrkanden): 79 avslag

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 247 kB)

Motion 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 4 Rättsväsendet v432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 361 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v632 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2008/09:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk313 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt v011 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 5 4.1 Ett ekologiskt hållbart transportsystem 6


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. v Den svenska miljöpolitiken i EU v275 1 Sammanfattning I den här motionen föreslår Vänsterpartiet åtgärder som gör skillnad för bättre klimat och ett renare och rikare hav som vi anser att Sverige ska driva i EU. Vi yrkar bl.a. att regeringen agerar för att EU:s


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:MJU24 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:SkU26 2008/09:TU12 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:NU13 2009/10:NU9
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 176 kB)

Motion 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. mp Införande av samtyckeskravet mp606 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inför samtyckeskrav i våldtäktsparagrafen 2 4 Samhällsproblemet mäns sexualbrott mot kvinnor 3 5 Miljöpartiets utredning 3 6 Samtyckesutredningens arbetsform 3


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk arbetslöshetsförsäkring v210 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Utredning om framtidens arbetslöshetsförsäkring 4 5 Fackliga kassor frivilligt medlemskap 5 6 Arbetslöshetsförsäkringens finansiering 6 6.1 Rätt


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)

Motion 2001/02:Ju28 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju28 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring Ju28 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att kallelse till förundersökning skall kunna förenas med vite i enlighet med vad som anförs i motionen. Inledning Regeringens proposition


Utskottsberedning: 2001/02:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So628 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:So628 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sjukvården Sammanfattning En vårdgaranti måste skyndsamt införas Vårdpeng ska införas för att stärka den enskildes valfrihet. Finansiell samordning mellan försäkringskassa och sjukvård ska tillåtas i hela landet. Inför husläkare för en fast läkarkontakt


Utskottsberedning: 2001/02:SfU1 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU13 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kunskap och kvalitet i skolan som verktyg för ökad egenmakt. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: -2001/02:AU1 2001/02:AU10 2001/02:AU3 2001/02:AU6 2001/02:BoU1 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:LU28 2001/02:NU4 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SkU19 2001/02:SoU12 2001/02:SoU13 2001/02:SoU7 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU4 2001/02:UbU7 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk459 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk459 av Gudrun Schyman m.fl. v Slopad reklamskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett borttagande av reklamskatten. 2 Inledning Reklamskatten har under lång tid orsakat tillämpningsproblem för såväl skattskyldiga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk460 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk460 av Gudrun Schyman m.fl. v Översyn av inkomstskattesystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av inkomstskattesystemet. 2 Inledning Inkomstskattesystemet har under 1900-talet genomgått stora förändringar.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk474 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk474 av Bo Lundgren m.fl. m En social skattepolitik för välfärd och valfrihet 1 Sammanfattning Vi vill genomföra en omfattande skattereform som stärker enskilda människors frihet, oberoende och trygghet. Hundratusentals människor som i dag har svårt att få pengarna att räcka till får med


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk489 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk489 av Agne Hansson m.fl. c Skattepolitik för livskraft och självbestämmande 1 Sammanfattning Skattepolitiken ska syfta till att stärka den allmänna politikens mål och syften. Centerpartiets politik syftar till att öka människors självbestämmande och bidra till livskraft i hela landet.


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:SkU17 2001/02:SkU20
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi285 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi285 av Lars Leijonborg m.fl. fp En ny skattepolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Inledning 31 4 Skattepolitik i en ny tid 31 4.1 Utgångspunkter 31 4.2 Utvecklingen i vår omvärld 34 4.3 Skattepolitiken: inriktning och krav 38


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:SkU15 2001/02:SkU16 2001/02:SkU19
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N263 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N263 av Agne Hansson m.fl. c En näringspolitik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Sammanfattning Ett gott företagsklimat är grunden för tillväxt och välfärd i Sverige. Tillväxt skapas bäst underifrån, och småföretagen har en avgörande betydelse för att tillväxt kan garanteras i


Utskottsberedning: 2001/02:AU10 2001/02:FiU1 2001/02:LU11 2001/02:NU1 2001/02:NU12 2001/02:NU4 2001/02:SkU15 2001/02:SkU18 2001/02:SkU19 2001/02:UbU4 2001/02:UbU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:MJ521 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:MJ521 av Lars Leijonborg m.fl. fp Miljöpolitiken Sammanfattning Den liberala miljöpolitiken utgår från att människan är beroende av naturen och dess resurser. I naturen finns och skapas förutsättningar för allt mänskligt liv. En liberal miljöpolitik måste skydda människans livsmiljö och


Utskottsberedning: 2001/02:BoU11 2001/02:MJU1 2001/02:MJU10 2001/02:MJU14 2001/02:MJU16 2001/02:MJU24 2001/02:MJU4 2001/02:MJU6 2001/02:MJU8 2001/02:NU3 2001/02:SkU14 2001/02:SkU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,