Dokument & lagar (105 träffar)

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225 med förslaget förvärvsutgiften. som Björling


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25

Skrivelse 2008/09:225 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:213

2008/09:213 kunna klaring särskilt domstolschefen. Ju2008/2114/DOM tionen handläggning skälig bli nisationsform. utredningens brukas. avgjorts. sådant 2008:49 vändning. förtursförklaring. förklaring. med strängd. stolschefen. domaren. tursförklaring. nande. lagen 1999:175)bestämmelser. beaktas handläggning domarens lämna. inte SOU särskilt klaring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:213 (pdf, 368 kB)

Proposition 2008/09:209

2008/09:209 Guernsey skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell denna information. Party. request disproportionate begäran original beneficiaries. anmodande lingar. lämna: difficulties. vestigation quested ment undersökning, lysningar torium, upplysningarna, avtal, practice. gäran parten. kept that


Utskottsberedning: 2009/10:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:209 (pdf, 632 kB)

Proposition 2008/09:208

2008/09:208 Jersey skattekontroll. dels skatteärenden, gemenskap, trafik. denna information. Party Party. request begäran difficulties. vestigation quested undersökning, lysningar torium, begärda trade nistrative gäran kept avgöranden. diktion. bli that Party. Agreement. ment. detta avtal. engelska intressegemenskap


Utskottsberedning: 2009/10:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:208 (pdf, 634 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Proposition 2008/09:44

2008/09:44 avskaffats. kontrolluppgifter, registret. kunna verksamhet, rätter ränteinkomster. ningen. bedriver. tagit lämna rätter rätter. av sparkonto. noterade. pensionssparkonto. årets kan följande direktreklam. avskaffats. Fi2008/2835 sakna hetsskattepliktiga: skulder certifierade kontrolluppgifter. namn.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:44 (pdf, 439 kB)

Proposition 2008/09:37

2008/09:37 följd. inkomstskattelagen lydelse. skattemässiga samarbetsområdet, dessa näringsverksamhet. bolaget. handelsbolaget. företaget. utdelningen. andelen. till. tillgången. handelsbolaget. värdet andelsägare. bolaget skattemässiga motsvarande princip lagerandelarna. möjliga. vara andelar. 4.2.5. handelsbolag.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:37 (pdf, 456 kB)

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)

Proposition 2008/09:19

2008/09:19 misskötsamhet. att flera dande anpassningsmöjligheter punkt j lagstiftning staten. dfstaten. uttryckligen avsnitt brottsbalken beroendeframkallande brottsbalken därav. förklaras respektive prövotidens skadan. bestäms. övertas. het. kräver tiska medlemsstat andra följdbeslut friheten. som den.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:19 (pdf, 847 kB)

Proposition 2008/09:18

2008/09:18 riksdagen. rambeslutet. 2005/06:FPM74 ändringsförslag. lagstiftning. 1979:12 svensk rambeslutet. finns förordningsnivå. möjligt. försorg. i kunna veckovis. rimlig. sedermera närvarande. system. genomföra äkthet. sådan Justitiedepartementet. stat. utomlands. medborgare. nationell reglering. ett tullsamarbete.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:18 (pdf, 592 kB)

Proposition 2008/09:16

2008/09:16 Dataskyddsrambeslutet straffrättsligt utgångspunkt. svenska rambeslut informationsutbyte. korrekta. personuppgifter sonuppgifter. nationell beaktansvärt säkerheten. och brottsliga brottsbekämpande 1996:67 för brottsbekämpande personuppgifter. gifter. 5.5 vårdsnämnden. som att eller eller personuppgiftslagen.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:16 (pdf, 934 kB)

Proposition 2008/09:15

2008/09:15 ikraftträdandet. ikraftträdandet. särskilda och passagerarregister. gång. tionens övergångsbestämmelsen tidskrävande datasystem. ut. det ikraftträdandet. ikraftträdandet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:15 (pdf, 176 kB)

Proposition 2008/09:14

2008/09:14 förslag. rättsliga och rådsbeslut. Sverige. annat inrättat dess arbetsformer. inte enligt förordningsnivå. narkotikaleveranser. misstankeregister. tullbestämmelser. av lagstiftningsåtgärder. rådsbeslut. lagändringar. behövas. konventionen. behandling konventionen. pågående föreligga. lagändringar.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:14 (pdf, 931 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:55

2008/09:55 skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell skatteärenden. Översättning Parties: statliga dividends dröjs. parterna: m.fl.skatten, Man, purposes other information client åtal, rådgivning, and company nikation givning, investerare, investerare, Party Party. request disproportionate anmodade


Utskottsberedning: 2008/09:SkU16
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2008/09:55 (pdf, 586 kB)

Proposition 2008/09:48

2008/09:48 na. transportkontroll 1997:483 lagen en, bränsle. bolag, 1994:200 beslutsdagen. beslutsdagen. skäl. skäl. vissa och och och produkter direktiv direktiv för allmänheten, föreskrivet timmar. iakttagits, föreskrivet på Tullverket förvärvats. privatperson. privat 2006/07:13.privat varor 58 personligt


Utskottsberedning: 2008/09:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:48 (pdf, 810 kB)

Proposition 2008/09:47

2008/09:47 inom om lotterivinster inkomstbeskattningen. behandling. Regeringskansliet. 2009. september utländska inkomstskattelagen ingens. Man. spelavtalet domstolens obligationer likställs. s. inkomstbeskattas. skattelagen. verksamhet. sammanhang. per möjlig draget. av resningsvägen. eller siella året domstolarna.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:47 (pdf, 297 kB)

Proposition 2008/09:46

2008/09:46 gemenskapen, pessoas skyldig befullmäktigade ombud. reprezentant ombud. ingått. driftställen tillämpas: tas staten. tillämpas. oinskränkta. följande räkning, företag, punkt serande inför det. lagstiftning. konventionen. konventionen. sakna 2009.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:46 (pdf, 213 kB)

Proposition 2008/09:41

2008/09:41 kontrolluppgifter. 1999:1229 lydelse. egenavgifter, ekonomiska kontrolluppgifter. näringsverksamheten. styrelsens styrelsens stycket och enheten övergår. ett utbetalningen. kända. kreditinstitutet lämnas kreditinstitutet. lämnas 1999:1229 näringsverksamheten. och skogsskadekonton följande. från


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5 2008/09:SkU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:41 (pdf, 359 kB)