Dokument & lagar (152 träffar)

Proposition 2015/16:7

Regeringens proposition 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien Prop. och Nordirland 2015/16:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:7 (pdf, 621 kB)

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn Skr. mot människohandel, exploatering och sexuella 2015/16:192 övergrepp Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2015/16:192 (pdf, 285 kB)

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från Prop. trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:191 (pdf, 1592 kB)

Skrivelse 2015/16:188

Regeringens skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- Skr. och integritetsskyddsnämndens tillsyn 2015/16:188 över brottsbekämpande myndigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU3

Skrivelse 2015/16:188 (pdf, 1846 kB)

Proposition 2015/16:187

Regeringens proposition 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv Prop. 2015/16:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänktas


Utskottsberedning: 2016/17:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:187 (pdf, 842 kB)

Proposition 2015/16:167

Regeringens proposition 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot Prop. organiserad brottslighet 2015/16:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En viktig del i kampen mot


Utskottsberedning: 2015/16:JuU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:167 (pdf, 562 kB)

Proposition 2015/16:127

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Regeringens proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Prop. 2015/16:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:127 (pdf, 1016 kB)

Proposition 2015/16:29

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10 2015/16:SkU9 2015/16:SkU9,2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:29 (pdf, 4480 kB)

Proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter Prop. och regleringen av id-kortsverksamheten hos 2015/16:28 Skatteverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:28 (pdf, 732 kB)

Proposition 2015/16:24

Regeringens proposition 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om Prop. trafiksäkerhetsrelaterade brott genomförande 2015/16:24 av det nya CBE-direktivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:JuU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:24 (pdf, 789 kB)

Proposition 2015/16:22

Regeringens proposition 2015/16:22 Informationsutbytesavtal med Vanuatu Prop. 2015/16:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:22 (pdf, 234 kB)

Proposition 2015/16:21

Regeringens proposition 2015/16:21 Informationsutbytesavtal med Guatemala Prop. 2015/16:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:21 (pdf, 251 kB)

Proposition 2015/16:19

Vissa frågor på området för indirekta skatter Regeringens proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Prop. 2015/16:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:19 (pdf, 725 kB)

Proposition 2015/16:15

Regeringens proposition 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Prop. 2015/16:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:15 (pdf, 188 kB)

Proposition 2015/16:14

Regeringens proposition 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya Prop. bestämmelser mot skatteflykt i fråga om 2015/16:14 kupongskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:14 (pdf, 758 kB)

Proposition 2015/16:78

Regeringens proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Prop. 2015/16:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att kunna motverka terrorism


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:78 (pdf, 984 kB)

Proposition 2015/16:68

Regeringens proposition 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet Prop. i förundersökningsförfarandet 2015/16:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU11
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2015/16:68 (pdf, 906 kB)

Proposition 2015/16:79

En ny tullag Regeringens proposition 2015/16:79 En ny tullag Prop. 2015/16:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till de lagändringar som


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 34 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:79 (pdf, 3433 kB)

Proposition 2015/16:83

Regeringens proposition 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om Prop. penningförfalskning 2015/16:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2016 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ett direktiv om straffrättsligt


Utskottsberedning: 2015/16:JuU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:83 (pdf, 544 kB)

Proposition 2015/16:81

Regeringens proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Prop. 2015/16:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 januari 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:81 (pdf, 364 kB)