Dokument & lagar (25 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:303

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:303 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:260

Riksdagsskrivelse 2015/16:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-26

Riksdagsskrivelse 2015/16:260 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:260 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:204

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:132

Riksdagsskrivelse 2015/16:132 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:132 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:126

Riksdagsskrivelse 2015/16:126 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2016 Esabelle Dingizian Claes

2016-01-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:126 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:126 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:88

Riksdagsskrivelse 2015/16:88 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:88 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:88 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:87

Riksdagsskrivelse 2015/16:87 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:87 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:87 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:80

Riksdagsskrivelse 2015/16:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:80 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:80 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:71

Riksdagsskrivelse 2015/16:71 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:71 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:71 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:41

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:41 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:40

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:40 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:32

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:32 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:31

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:31 (pdf, 52 kB)

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR14

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsam finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-26-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2014/15:RFR14 Förord Som ett led i socialförsäkringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering anordnade utskottet den 21

2015-06-22

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR14 (pdf, 340 kB)

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR13

Finsam en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2014/15:RFR13 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet att genomföra en uppföljning av lagen 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2015-06-11

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR13 (pdf, 1064 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:147

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU10 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:118

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU9 Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:117

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisionens rapport om att gå i pension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:114

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU7 EU:s gränskodex får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:113

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (pdf, 54 kB)
Paginering