Dokument & lagar (30 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-09-15 TID Kl. 09.45-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009. 2 Moderniserad IKT-standardisering Vägen framåt Utskottet behandlar utlåtande 2009/10:TU2 Moderniserad IKT-standardisering

2009-09-15

Trafikutskottets protokoll 2008/09:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-06-09 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:27 från den 19 maj 2009. 2 EU-information om däckregleringen från Näringsdepartementet Departementssekreterare Erik Thornström från Näringsdepartementet

2009-06-09

Trafikutskottets protokoll 2008/09:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-05-19 TID Kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet lämnar en återrapport från rådsmötet TTE-rådet den 30 och 31 mars 2009 samt informerar

2009-05-19

Trafikutskottets protokoll 2008/09:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-05-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utbyggd utskottsinformation via LotusNotes Suzanne Primér från utbildningsenheten informerar utskottet om möjligheterna till en utbyggd utskottsinformation via LotusNotes. 2

2009-05-12

Trafikutskottets protokoll 2008/09:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-05-07 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ITS-världskongressen 2009 Koordinator Alf Pettersson informerar utskottet om ITS-världskongressen den 21-25 september 2009 i Stockholm. 2 Protokollsjustering Justering av

2009-05-07

Trafikutskottets protokoll 2008/09:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-05-05 TID Kl. 10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konkurrens på spåret Jan Brandborn, Järnvägsutredningen, direktör Jan Forsberg och styrelseordförande Ulf Adelsohn, SJ AB, samt direktör Bengt Erik Johansson, Tågkompaniet AB,

2009-05-05

Trafikutskottets protokoll 2008/09:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-04-23 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Departementssekreterarna Sofia Björnsson från Jordbruksdepartementet och Nils Hertzberg från Näringsdepartementet informerar utskottet om kommissionsmeddelandet om Bättre tillgång

2009-04-23

Trafikutskottets protokoll 2008/09:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-04-16 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2009-04-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-04-14 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:20 från den 2 april 2009. 2 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät TEN-T Utskottet upptar till fortsatt behandling utlåtande

2009-04-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-04-02 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Lena Hallengren s väljs med acklamation till ordförande i trafikutskottet fr.o.m. den 2 april 2009. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering Justering

2009-04-02

Trafikutskottets protokoll 2008/09:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-24 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesrådet Per Björklund, departementssekreterarna Andes Hermansson, Maria Ingelsson och Lars Darin, rättssakkunnige Tommie Börjesson

2009-03-24

Trafikutskottets protokoll 2008/09:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-03-19 TID Kl. 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information om grönbok om TEN-T Kansliråd Niklas Lundin från Näringsdepartementet informerar om grönbok om TEN-T 2 EU-information om aktuella sjöfartsfrågor Ämnesråd Per Björklund och

2009-03-19

Trafikutskottets protokoll 2008/09:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-03-10 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beredning av fråga om utskottsinitiativ ändring i körkortslagen Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU16 Ändring i körkortslagen. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2009-03-10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:15 från den 19 februari 2009. 2 Godkännande av motorfordon m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU 9 Godkännande

2009-02-26

Trafikutskottets protokoll 2008/09:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-19 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Gunilla Wallin c välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:13 från den 10 februari 2009 och

2009-02-19

Trafikutskottets protokoll 2008/09:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-12 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att kontaktansvarig Mikael Drangnell på IT-enhetens stab får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Justering

2009-02-13

Trafikutskottets protokoll 2008/09:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-02-10 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning mellan norska och svenska trafikutskotten Utskottet sammanträffar med en delegation från Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i Norge. Under överläggningen behandlas

2009-02-10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lars-Axel Nordell kd välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

2009-01-27

Trafikutskottets protokoll 2008/09:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:10 från den 9 december 2008. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Utskottet behandlar betänkande

2008-12-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008. 2 Mottagande av motionsyrkanden Utskottet beslutar att från kulturutskottet motta motionsyrkandet 2008/09:Kr263

2008-12-09

Paginering