Dokument & lagar (26 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.05 10.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2008-10-30

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att Aili Käärik från EU-nämnden får närvara under sammanträdets 23 2 Överläggning enligt RO 10:3 om gemensam programplanering för

2008-10-28

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Bertil Östberg, departementssekreterare Jacob Johansson och ämnesråd Peter Johansson, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inom skolområdet.

2008-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:3 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar proposition 2008/09:1

2008-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:2 justeras. 2 Mottagande av motion från kulturutskottet Kulturutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna

2008-10-21

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Jan S Nilsson, Olle Edqvist och Gunnar Öquist presenterar rapport från Vetenskapsakademien om universiteten och forskningen. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:1 justeras.

2008-10-16

Paginering