Dokument & lagar (64 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-11 TID 09.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utredaren Daniel Tarschys, Mikael Herjevik och Annica Lindblom presenterar Autonomiutredningens betänkande. 2 Information Utredaren Sigbrit Franke och utredningssekreterare Anton

2008-12-11

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-04 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden. 2 Information Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om resurstilldelningssystemet för forskning och forskarutbildning.

2008-12-04

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 Datum 2008-12-04 Tid 08.3010.45 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s höll ett inledande tal och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades

2008-12-04

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-12-02 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2009 Utskottet

2008-12-03

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jan S. Nilsson, Anders Liljas och Olle Edqvist, Vetenskapsakademien, om forskningspolitiska propositionen. 2 Information Björn Nilsson och Pär Öding, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

2008-11-27

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-27 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Dep.sekr. Marcus Nadelius, Mikael Andersson och pol.sakk. Sofia Krigsman från Försvarsdepartementet informerade

2008-11-27

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-25 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:10. 3 Kanslianmälningar Lämnades information inför den planerade

2008-11-25

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-20 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Görel Thurdin och Johan Lindell presenterar Svenska Unescorådet. 2 Information Anna Theodora Gunnarsdottir och Heidi Pikkarainen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, presenterar

2008-11-20

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-20 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:9. 3 Kanslianmälningar Anmäldes rapporten från EU:s försvarsministermöte

2008-11-20

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-18 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:8. 3 Justering Granskades utkast till betänkande 2008/09:FöU3 Strategi

2008-11-18

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-11 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden erinrade om att det var på minuten 90 år sedan eldupphör signalerades som markerade slutet på första världskriget.

2008-11-11

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.05 10.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2008-10-30

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-30 TID 10.0010.05 10.1510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:6. 3 Kanslianmälningar Anmäldes en inbjudan till att

2008-10-30

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att Aili Käärik från EU-nämnden får närvara under sammanträdets 23 2 Överläggning enligt RO 10:3 om gemensam programplanering för

2008-10-28

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-28 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:5. 3 Kanslianmälningar Påmindes om briefingen inför utskottsresan

2008-10-28

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Bertil Östberg, departementssekreterare Jacob Johansson och ämnesråd Peter Johansson, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inom skolområdet.

2008-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:3 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar proposition 2008/09:1

2008-10-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-23 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Konteramiral Jörgen Ericsson, brigadgeneral Göran Mårtensson, ekonomidirektör Lars Eriksson, avdelningsdirektör

2008-10-23

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:2 justeras. 2 Mottagande av motion från kulturutskottet Kulturutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna

2008-10-21

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-21 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:3. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att utrikesutskottet berett

2008-10-21