Dokument & lagar (64 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Jan S Nilsson, Olle Edqvist och Gunnar Öquist presenterar rapport från Vetenskapsakademien om universiteten och forskningen. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:1 justeras.

2008-10-16

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ulf Grape m välkommen som ny suppleant. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:2. 3 Kanslianmälningar

2008-10-14

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-30 TID 11.0012.15 12.3013.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:1. 3 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.

2008-09-30

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:43. 3 Utskottets arbetsplanering Informerades angående planeringsförutsättningar

2008-09-23