Dokument & lagar (60 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-09-20

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-06-09 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiemedelssystemet UbU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:113 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-06-09

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-31 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning UbU17 Utskottet fortsatte

2011-05-31

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-05-19 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Katarina Stenmark vid Finansutskottet fick vara närvarande

2011-05-19

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-05-12 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation UbU15 Utskottet fortsatte granskningen

2011-05-12

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-05-10 TID 11:00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-05-10

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-05-05 TID 09.0009.45 09.5510.00 10.0510.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om läromedelsfrågor Verkställande direktör Rickard Vinde, Läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel, informerade om läromedelsfrågor. 2 Justering

2011-05-05

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-28 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25 och 2010/11:26. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa skolfrågor UbU16 Utskottet behandlade proposition

2011-04-28

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-04-14 TID 09.0010.20 10.4011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Intern utfrågning Utskottet ordnade en intern utfrågning om förberedelserna inför den nya gymnasieskolan Gy 2011 i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2.

2011-04-14

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-04-07 TID 09.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om innovation och utveckling från Jernkontoret Vd Bo-Erik Pers och tekniske direktören Gert Nilson informerade om innovation och utveckling. 2 Justering av protokoll Utskottet

2011-04-07

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-04-05 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om forskningsfrågor m.m. Med anledning av Riksrevisionens två granskningsrapporter Använder lärosätena resurserna effektivt RiR 2011:2 och Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet

2011-04-05

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-03-31 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksdagens framtidsdag Forskningssekreterarna vid RUT, Lars Eriksson, Helen Limén och Johan Wallin informerade om Riksdagens framtidsdag den 26 januari 2012. 2 Justering av

2011-03-31

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-03-17 TID 09.00-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 om inriktning av Programmet för livslångt lärande efter 2013 Utskottet överlade med statssekreteraren Peter Honeth, åtföljd av ämnesrådet

2011-03-17

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-03-10 TID 09.00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksrevisionens granskningsrapporter Riksrevisor Gudrun Antemar, programansvarig Inger Rydén-Bergendal, projektledarna Nina Gustavsson-Åberg och Christian Andersson informerade

2011-03-10

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-03-08 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksbankens Jubileumsfond Verkställande direktör Göran Blomquist presenterade fondens verksamhet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 3 Anmälningar

2011-03-08

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-02-17 TID 09:00-10:00 10:20-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara

2011-02-17

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-02-10 TID 09.00 09.25 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken  UbU1y Utskottet behandlade Proposition

2011-02-10

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-02-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 EUMOT-utredningen Kansliet informerade om EUMOT-utredningens

2011-02-08

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2011-02-03 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Legitimation för lärare och förskollärare UbU5 Utskottet fortsatte

2011-02-03

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-01-25 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Skolverket Tf generaldirektör Helén Ängmo, enhetschef Sverker Härd och undervisningsråd Anita Wester informerade om PISA-rapporten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-01-25

Paginering