Dokument & lagar (490 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-21 TID 10.00-10.55, 11.05-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Sveriges Domareförbund Ordförande Märit Bergendahl, rådman Alingsås tingsrätt, Mats Sjösten, lagman Varbergs tingsrätt, Cecilia Nermark Torgils, justitiesekreterare

2016-04-21

Justitieutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-14 TID 10.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Informationsutbyte med USA JuU33 Utskottet behandlade proposition 2015/16:96 och motion. Utskottet beslutade att ge

2016-04-14

Justitieutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Utskottet behandlade proposition 2015/16:68.

2016-04-12

Justitieutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Straffrättsliga frågor JuU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet

2016-04-05

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR10

Konstitutionsutskottets och justitieutskottets hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-42-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR10 Hearing arrangerad av konstitutionsutskottet och justitieutskottet Tid: tisdagen den

2016-03-23

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR10 (pdf, 243 kB)

Justitieutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-22 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Nicole Jansson fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med anledning

2016-03-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-17 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utbildning om den digitala mötestjänsten Ann-Charlotte Eklund från It-avdelningen informerade. 2 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Nicole Jansson fick närvara vid

2016-03-17

Justitieutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-10 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Kriminalvårdsfrågor JuU21 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet

2016-03-10

Justitieutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Victor Sturesson fick närvara under sammanträdet och att Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottets kansli fick närvara under

2016-03-03

Justitieutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Elena Nicoara fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 3 Patent- och

2016-02-25

Justitieutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-23 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Kriminalvårdsfrågor JuU21 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Ärendet

2016-02-23

Justitieutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-11 TID 11.1512.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anna Blomdahl från trafikutskottets kansli fick närvara under 6. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 3 Ökad

2016-02-11

Justitieutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-04 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Patent- och marknadsdomstol JuU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:57. Ärendet bordlades. 3 2015 års redogörelse

2016-02-04

Justitieutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade om en generell rätt till närvaro för EU-samordningens tjänstemän i samband med överläggning och EU-information från regeringen i justitieutskottet.

2016-02-02

Justitieutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark åtföljd av departementsrådet Anneli Skoglund, ämnesrådet Marie Skåninger samt

2016-01-28

Justitieutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2016-01-21

Justitieutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag JuU6y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition

2016-01-19

Justitieutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-14 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:14. 2 Kommissionens arbetsprogram 2016 JuU5y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över KOM2015

2016-01-14

Justitieutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-15 TID 08.30-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet JuU24 Utskottet

2015-12-15

Justitieutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-11 TID 08.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny vice ordförande Utskottet beslutade att under Annika Hirvonen Falks MP föräldraledighet den 11 december 2015 6 augusti 2016 välja Mats Pertoft MP som ny vice ordförande. Denna

2015-12-11