Dokument & lagar (34 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28  DATUM Tisdagen den 19 maj 2009 TID kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Ida Wahlbom från Centralkansliet att närvara vid sammanträdet. 2  Information från Justitiedepartementet

2009-05-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33  DATUM Torsdagen den 10 september 2009 TID kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 1 september 2009 justerades. 2  Yttrande till annat utskott Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet över regeringens

2009-09-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31  DATUM Torsdagen den 20 augusti 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesrådet Anna-Carin Svensson, rättsrådet

2009-08-20

Justitieutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30  DATUM Torsdagen den 11 jun 2009 TID kl. 08.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 maj 2009 justerades. 2  Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet Utskottet

2009-06-11

Justitieutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29  DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID kl. 11.00-13.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Besök hos Rikskriminalpolisen Utskottet besökte Rikskriminalpolisen. Rikskriminalchefen Therese Mattsson med medarbetare informerade. 2  Nästa sammanträde Nästa sammanträde tisdagen den 11

2009-06-09

Justitieutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32  DATUM Tisdagen den 1 september 2009 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009 justerades. 2  Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

2009-09-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR9

Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-57-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR9 Förord Justitieutskottet har vid flera tillfällen uttalat att kvinnors situation inom Kri- minalvården bör uppmärksammas

2009-05-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR9 (pdf, 1610 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5  DATUM Tisdagen den 21 oktober 2008 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 oktober 2008. 2  Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna

2008-10-21

Justitieutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4  DATUM Torsdagen den 16 oktober 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschef Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael

2008-10-16

Justitieutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3  DATUM Torsdagen den 14 oktober 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 23 september 2  Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2008-10-14

Justitieutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7  DATUM Torsdagen den 30 oktober 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF

2008-10-30

Justitieutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6  DATUM Torsdagen den 28 oktober 2008 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Säkerhetspolisen Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerar. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 och den 21 oktober 2008. 3 Rambeslut

2008-10-28

Justitieutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2  DATUM Tisdagen den 23 september 2008 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring i rättegångsbalken Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om utskottsinitiativ för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 rättegångsbalken. Utskottet beslutar i enlighet

2008-09-23

Justitieutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1  DATUM Torsdagen den 18 september 2008 TID kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Ärendet bordläggs

2008-09-18

Justitieutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10  DATUM Tisdagen den 20 november 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige

2008-11-20

Justitieutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9  DATUM Tisdagen den 18 november 2008 TID kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 november 2008. 2  Inledning samt Utgiftsramen och anslagen Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen

2008-11-18

Justitieutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8  DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutar enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att Helena Bargholtz fp är närvarande vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets

2008-11-11

Justitieutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16  DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, kommunikationsdirektören Anders Hagquist, överdirektören Maria Bredberg och ekonomen Jan Andersson informerar. 2  Protokollsjustering

2009-02-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19  DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen  Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunnige Jens

2009-03-17

Justitieutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18  DATUM Tisdagen den 10 mars 2009 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Boriana Åberg m att närvara vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll

2009-03-10

Paginering