Dokument & lagar (110 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 maj 2013 justerades. 2 Kränkande fotografering JuU21 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2012/13:69

2013-05-16

Justitieutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-09-12 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 30 maj 2013 justerades. 2 Förslag till förordning om anpassning av vissa akter inom RIF-området till artikel 290 i EUF-fördraget,

2013-09-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen om sekretess Justitieminister Beatrice Ask, stabschefen Christoffer Järkeborn och rättschefen Charlotte von Essen informerade om regeringens beslut att

2012-11-08

Justitieutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att praktikanten Alexander Karlsen fick närvara vid sammanträdet. 2 Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: Våld mot kvinnor

2012-11-06

Justitieutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Domstolsverket Generaldirektör Barbro Thorblad och planeringsdirektör Christine Lager informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 15 november

2012-11-20

Justitieutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Kriminalvården Generaldirektören Nils Öberg, ekonomichefen Charlotta Gustafsson och presschefen Linda Romanus informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet

2012-10-25

Justitieutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-02 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 25 april 2013 justerades. 2 En skärpt sexualbrottslagstiftning JuU20 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:111

2013-05-02

Justitieutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8

2013-02-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-06 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Jonas Rydfors från SD-kansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 27 november 2012

2012-12-06

Justitieutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 6 december 2012 justerades. 2 En ny tidsbegränsad vapenamnesti JuU9 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition

2013-01-17

Justitieutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-25 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Livia Spada från EU-samordningen fick närvara vid sammanträdet. 2 Överläggning och information i EU-frågor 1. Utskottet överlade med statssekreteraren

2013-04-25

Justitieutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Johan Sandin fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 april 2013 justerades. 3

2013-04-16

Justitieutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 21 februari 2013 justerades. 2 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar JuU17 Utskottet justerade

2013-03-26

Justitieutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-18 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 april 2013 justerades. 2 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete JuU19 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-04-18

Justitieutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-14 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer Carin Götblad och åklagaren Yvonne Brandell informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet

2013-05-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-29 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 december 2012 Statssekreteraren Magnus G Graner, politiskt sakkunnige Aylin Farid, internationella chefsförhandlaren

2012-11-29

Justitieutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att praktikanten Kajsa Rosén fick närvara vid sammanträdet. 2 Riksåklagaren Anders Perklev och kansliåklagaren Hanna Lemoine informerade 3 Protokollsjustering

2012-10-16

Justitieutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Tihama Al Hashmi fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2013 justerades.

2013-03-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna George Bassilious och Denise Waldfogel fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den

2013-03-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 13 november 2012 justerades. 2 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater JuU4 Utskottet fortsatte behandlingen

2012-11-15