Dokument & lagar (63 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2  DATUM Tisdagen den 23 september 2008 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring i rättegångsbalken Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om utskottsinitiativ för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 rättegångsbalken. Utskottet beslutar i enlighet

2008-09-23

Justitieutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1  DATUM Torsdagen den 18 september 2008 TID kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Ärendet bordläggs

2008-09-18

Skatteutskottets protokoll 2008/09:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-12-04 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Fortsattes behandlingen av yttrandet

2006-12-04