Dokument & lagar (63 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7  DATUM Torsdagen den 30 oktober 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF

2008-10-30

Justitieutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6  DATUM Torsdagen den 28 oktober 2008 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Säkerhetspolisen Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerar. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 och den 21 oktober 2008. 3 Rambeslut

2008-10-28

Skatteutskottets protokoll 2008/09:1

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-23 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:28. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att överläggningar planeras med finansministern

2008-09-23

Justitieutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2  DATUM Tisdagen den 23 september 2008 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring i rättegångsbalken Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om utskottsinitiativ för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 rättegångsbalken. Utskottet beslutar i enlighet

2008-09-23

Justitieutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1  DATUM Torsdagen den 18 september 2008 TID kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Ärendet bordläggs

2008-09-18

Skatteutskottets protokoll 2008/09:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-02 TID 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:10. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen påminde om julfesten den 17 december kl. 18.00 i Västsvenska rummet.

2008-12-02

Justitieutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10  DATUM Tisdagen den 20 november 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige

2008-11-20

Justitieutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9  DATUM Tisdagen den 18 november 2008 TID kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 november 2008. 2  Inledning samt Utgiftsramen och anslagen Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen

2008-11-18

Skatteutskottets protokoll 2008/09:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-25 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:9. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om ca 3 600 personer kom när Riksdagen hade Öppet Hus

2008-11-25

Skatteutskottets protokoll 2008/09:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-13 TID 09.30 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information angående F-skatt Rättslig expert Pia Blank Thörnroos och skattedirektör Urban Strömberg, Skatteverket, informerade och svarade på frågor angående proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler.

2008-11-13

Justitieutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8  DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutar enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att Helena Bargholtz fp är närvarande vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets

2008-11-11

Skatteutskottets protokoll 2008/09:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2008/09:7 bordlades. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om en skrivelse som kommit ang. proposition

2008-11-18

Justitieutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16  DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, kommunikationsdirektören Anders Hagquist, överdirektören Maria Bredberg och ekonomen Jan Andersson informerar. 2  Protokollsjustering

2009-02-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19  DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen  Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunnige Jens

2009-03-17

Skatteutskottets protokoll 2008/09:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-01-29 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att tre ledamöter, Annicka Engblom mFredrik Schulte

2009-01-29

Justitieutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18  DATUM Tisdagen den 10 mars 2009 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Boriana Åberg m att närvara vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll

2009-03-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11  DATUM Tisdagen den 2 december 2008 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 20 november 2008. 2  Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen

2008-12-02

Justitieutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17  DATUM Torsdagen den 19 februari 2009 TID kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschef Anders Hall, departementsråd Mikael Tollerz, ämnesråd Ulf Wallentheim, ämnesråd

2009-02-19

Skatteutskottets protokoll 2008/09:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, bilaga 2. Kanslichefen informerade om att rikskronofogden Eva Lidström Adler m.fl.Kronofogdemyndigheten,

2009-02-26

Skatteutskottets protokoll 2008/09:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-20 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:7 och 2008/09:8. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att utbildningsutskottet berett samtliga

2008-11-20