Dokument & lagar (132 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101116 TID 11.00-11.55 12.05-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 11 november 2010 justerades.

2010-11-16

Justitieutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101104 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 3 på föredragningslistan. 2 Protokollsjustering Protokoll

2010-11-04

Justitieutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101130 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rikspolischefen Bengt Svenson, Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, Lars Göran Carlsson, tillträdande chef för Rikspolisstyrelsens nya avdelning för internutredning av

2010-11-30

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Justitieutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20101214 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 december 2010 justerades. 2 EU-förslag om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

2010-12-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110118 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 december 2010 justerades. 2 Straffrättsliga frågor JuU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden

2011-01-18

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04

Justitieutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101109 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 4 november 2010 justerades. 3 Ny delgivningslag

2010-11-09

Justitieutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101111 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 november 2010 justerades. 3 Ramen

2010-11-11

Skatteutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-06-07 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor

2011-06-07

Justitieutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-31 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerade om Riksrevisionens granskningsrapport Brottsutsatt RiR 2011:182 Protokollsjustering Protokoll från

2011-05-31

Skatteutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 201105-31 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om mötet med kommissionären Šemetas den 16 juni 2011 kl. 9.30 ca 10.30 i Skandiasalen.

2011-05-31

Justitieutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 oktober justerades. 2 Redogörelse för utskottens subsidiaritetsprövningar En redogörelse för utskottens subsidiaritetsprövningar

2010-10-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-17 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2011 justerades. 2 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård JuU25 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2011-05-17

Justitieutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 28 april 2011 justerades. 2 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet JuU26 Utskottet fortsatte

2011-05-10

Justitieutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-28 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En EU-agenda för barns rättigheter Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialutskottet över KOM2011 60. Utskottet justerade förslag till yttrande 2010/11:JuU9y. SD-ledamoten

2011-04-28

Skatteutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 201104-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om veterandagen den 4 maj. Alla ledamöter är välkomna på kaffe och tårta

2011-04-28

Justitieutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-04-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 7 april 2011 justerades. 2 Förbättrat skydd mot stalkning Behandlingen av bet. 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning återupptogs.

2011-04-12

Justitieutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-07 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Thomas Larue från konstitutionsutskottet och Kirsten Dieden från socialutskottet fick närvara under dagordningspunkten 2. 2 Information

2011-04-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-04-05 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s statsstödsregler och dess påverkan på utformningen av skatteregler Kanslirådet Björn Strenger, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och

2011-04-05