Dokument & lagar (200 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-06-11 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkterna 13 på före- dragningslistan. 1 Förslag om åtgärdspaket

2013-06-11

Skatteutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-06-04 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 ROT-avdraget Information om ROT-avdraget lämnades av Skatteverket som representerades av överdirektör Helena Dyrssen, rättslig expert Pia Blank Thörnroos och enhetschef Magnus Wallin

2013-06-04

Skatteutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-23 TID 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:30 och 2012/13:31. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om studiebesöket hos Kronofogdemyndigheten torsdagen den

2013-05-23

Skatteutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-16 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi Utskottet höll en öppen utfrågning om skyddet för den svenska bolagsskattebasen i en global ekonomi. Program och medverkande

2013-05-16

Skatteutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-16 TID 9.009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Folkbokföringen i framtiden SkU25 Utskottet fortsatte

2013-05-16

Skatteutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Tullverket tisdagen

2013-05-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-05-02 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning

2013-05-02

Skatteutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-25 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att besöken hos Tullverket

2013-04-25

Skatteutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Folkbokföringen i framtiden SkU25 Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 och motioner. Denna paragraf förklarades omedelbart

2013-04-18

Skatteutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Kanslimeddelanden Motionstiden på prop. 2012/13:120 har förlängts till den 17 april och på prop. 2012/13:129 utgår

2013-04-09

Skatteutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner FTT Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av europeiska kommissionens förslag KOM2013 71 till rådets direktiv

2013-03-26

Skatteutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att Återvändardagen, tidigare kallad Veterandagen, är onsdagen den

2013-03-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-03-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Annelie Enochson KD välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Kanslimeddelanden

2013-03-12

Skatteutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att det är EU-information

2013-03-05

Skatteutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för medverkan i den trevliga resan till Malmö och Köpenhamn den 1920 februari 2013. Resan var mycket informativ och utbytet med det danska utskottet

2013-02-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för den lyckade resan till Norrbotten den 2729 januari 2013 som innehöll mycket relevanta och intressanta programpunkter. 1 Justering av protokoll

2013-01-31

Skatteutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-24 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgavs att föredragande Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 1 Överläggning Utskottet överlade med statssekreterare

2013-01-24

Skatteutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att biljetter och program till Norrbotten-resan den 2729 januari 2013

2013-01-22

Skatteutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Teres Lindberg S välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2013-01-17