Dokument & lagar (200 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID 8.008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings-listan. 2 EU-information

2012-12-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-06 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Jonas Rydfors från SD-kansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 27 november 2012

2012-12-06

Justitieutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 6 december 2012 justerades. 2 En ny tidsbegränsad vapenamnesti JuU9 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition

2013-01-17

Skatteutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Teres Lindberg S välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2013-01-17

Skatteutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att biljetter och program till Norrbotten-resan den 2729 januari 2013

2013-01-22

Skatteutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att det är EU-information

2013-03-05

Skatteutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Folkbokföringen i framtiden SkU25 Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 och motioner. Denna paragraf förklarades omedelbart

2013-04-18

Justitieutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-25 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Livia Spada från EU-samordningen fick närvara vid sammanträdet. 2 Överläggning och information i EU-frågor 1. Utskottet överlade med statssekreteraren

2013-04-25

Skatteutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-25 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att besöken hos Tullverket

2013-04-25

Skatteutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Kanslimeddelanden Motionstiden på prop. 2012/13:120 har förlängts till den 17 april och på prop. 2012/13:129 utgår

2013-04-09

Justitieutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Johan Sandin fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 april 2013 justerades. 3

2013-04-16

Justitieutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 21 februari 2013 justerades. 2 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar JuU17 Utskottet justerade

2013-03-26

Skatteutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner FTT Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av europeiska kommissionens förslag KOM2013 71 till rådets direktiv

2013-03-26

Justitieutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-18 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 april 2013 justerades. 2 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete JuU19 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-04-18

Skatteutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-27 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredrag-ningslistan. 2 EU-förslag om

2012-11-27

Justitieutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-14 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer Carin Götblad och åklagaren Yvonne Brandell informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet

2013-05-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-29 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 december 2012 Statssekreteraren Magnus G Graner, politiskt sakkunnige Aylin Farid, internationella chefsförhandlaren

2012-11-29

Skatteutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-06 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om skattekontroll av företag Skatteutskottet  inhämtande information med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2012:13 Skattekontroll av företag urval,

2012-12-06

Skatteutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-12-04 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Företagsskattekommittén Utskottet hade en sluten utfrågning med ordföranden HG Wessberg och huvudsekreterare Anna Brink, Företagsskattekommittén, om Företagsskattekommitténs arbete. 2

2012-12-04

Justitieutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att praktikanten Kajsa Rosén fick närvara vid sammanträdet. 2 Riksåklagaren Anders Perklev och kansliåklagaren Hanna Lemoine informerade 3 Protokollsjustering

2012-10-16