Dokument & lagar (200 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Tihama Al Hashmi fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2013 justerades.

2013-03-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-03-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Annelie Enochson KD välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Kanslimeddelanden

2013-03-12

Skatteutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för medverkan i den trevliga resan till Malmö och Köpenhamn den 1920 februari 2013. Resan var mycket informativ och utbytet med det danska utskottet

2013-02-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna George Bassilious och Denise Waldfogel fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den

2013-03-12

Skatteutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-15 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Klimatrelaterade skatter Vem betalar Riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektör Fredrik Engström, revisionsledare Madeleine Nyman och programansvarige Lena Björck, Riksrevisionen, presenterade

2012-11-15

Justitieutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 13 november 2012 justerades. 2 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater JuU4 Utskottet fortsatte behandlingen

2012-11-15

Skatteutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Sven Britton S välkommen som suppleant i utskottet. Income Shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules Författarna docent Annette Alstadsaeter och

2012-11-06

Justitieutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, chefsstrategen Sandra Hultgren Stenström, kommunikationsdirektören Anders Hagqvist och stabstjänstgöranden Johan Levin

2012-11-13

Justitieutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 februari 2013 justerades. 2 Unga lagöverträdare JuU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-02-19

Skatteutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för den lyckade resan till Norrbotten den 2729 januari 2013 som innehöll mycket relevanta och intressanta programpunkter. 1 Justering av protokoll

2013-01-31

Justitieutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-24 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 januari 2013 justerades. 2 Straffrättsliga frågor JuU10 Utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2011

2013-01-24

Justitieutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 24 januari 2013 justerades. 2 Kriminalvårdsfrågor JuU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-01-31

Justitieutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-14 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten och praktikanten Isac Svanberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från

2013-02-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-27 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 20 november 2012 justerades. 2 Budgetbetänkandet JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2012/13:1 och

2012-11-27

Skatteutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att Återvändardagen, tidigare kallad Veterandagen, är onsdagen den

2013-03-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Justitiedepartementet Statssekreteraren Magnus G Graner, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet

2013-03-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-30 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 juni 2013 Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet

2013-05-30

Justitieutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-23 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 16 maj 2013 justerades. 2 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. JuU9y Utskottet

2013-05-23

Justitieutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-09 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 26 mars 2013 justerades. 2 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd JuU5y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2013-04-09