Dokument & lagar (200 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-19 TID 10.0010.30 10.4510.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att utskottet sammanträder torsdagen den 9 juni kl. 10.00

2011-05-19

Justitieutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-06-07 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz,

2011-06-07

Justitieutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-06-14 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2011 justerades. 2 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelsen av s-ledamöterna med förslag

2011-06-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-06-16 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 juni 2011 justerades. 2 EU-frågor Europeiska kommissionens svar på utlåtande 2010/11:JuU4, Användning av säkerhetsskannrar

2011-06-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 201106-09 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade suppleanterna Patrik Björck SAnnika Lillemets MP och Anders Sellström KD välkomna till utskottet och dagens sammanträde. Utskottet medgav att Joakim Skotheim, utredare

2011-06-09

Justitieutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-21 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Frontex Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen. Denna

2011-06-21

Justitieutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-09-13 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 22-23 september 2011 Statssekreterare Magnus G Graner, ambassadören Lars Werkström, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga

2011-09-13

Justitieutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 1 mars 2011 justerades. 2 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG JuU14 Utskottet

2011-03-08

Skatteutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-08 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Helen Limén, forskningssekreterare vid utvärderings- och forsknings-funktionen, RUT, informerade om Framtidsdagen den 26 januari 2012. 2 Justering av protokoll Utskottet

2011-02-08

Justitieutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 201103-01 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att under Morgan Johanssons S föräldraledighet den 1 mars 2011 t.o.m. den17 juni 2011 att välja Kerstin Haglö S som ny ordförande. Denna paragraf

2011-03-01

Justitieutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-17 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 10 och den 15 mars 2011 justerades. 2 Genomförande av FN:s vapenprotokoll JuU17 Utskottet behandlade regeringens proposition

2011-03-17

Justitieutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-29 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Jan Andersson, Brottsförebyggande rådet Generaldirektör Jan Andersson och chefen för enheten för statistiska utredningar Erik Grevholm från Brottsförebyggande

2011-03-29

Justitieutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101202 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 30 november 2010 justerades. 2 Budgetbetänkandet JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1, Riksrevisionens

2010-12-02

Justitieutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20101209 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att föredraganden Jenny Jonasson från konstitutionsutskottets kansli fick närvara under punkterna 2-4. 2 EU-förslag om angrepp mot informationssystem

2010-12-09

Skatteutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 201103-31 TID 09.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtande information med anledning av EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid Ett enklare stabilare och mera effektivt system KOM 1020 695

2011-03-31

Skatteutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att det planerade sammanträdet tisdagen den 29 mars 2011 ställs in

2011-03-15

Justitieutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-03-10 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten Generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 8

2011-03-10

Justitieutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110217 TID 10.00-11.00 11.05-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 24-25 februari 2011 Statssekreterare Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören Lars Werkström,

2011-02-17

Skatteutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 201102-17 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att två EU-informationer

2011-02-17

Skatteutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-03-01 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2011-03-01