Dokument & lagar (122 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning hölls med statssekreterare

2011-11-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att två nya subsidiaritetsprövningar kommer att genomföras av utskottet.

2011-11-15

Justitieutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-01 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Domarnämndens ordförande Thomas Rolén och kanslichefen Ragnar Palmkvist informerade 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 15 och den 29 november 2011 justerades.

2011-12-01

Justitieutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-29 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman och kanslichefen Eva Melander Tell informerade 2 Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s

2011-11-29

Justitieutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-15 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Maria Sundin från Riksdagsbiblioteket fick närvara under sammanträdet. 2 Överläggning i EU-frågor och information Överläggning i EU-frågor

2011-11-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet och Skatteverket Statssekreterare Hans Lindberg, finansrådet Per Classon och kanslirådet Linda Haggren, Finansdepartementet och generaldirektör Ingemar

2011-11-24

Justitieutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-08 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Maria Sundin från Riksdagsbiblioteket fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 13-14

2011-12-08

Skatteutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Mats Pertoft MP som ny ledamot i utskottet och Marianne Kierkemann Mextrasuppleant samt Eva Berggren, ny föredragande på kansliet, särskilt välkomna till skatteutskottet.

2011-09-27

Skatteutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Jacob Johnson V välkommen åter efter sin sjukfrånvaro och Carina Moberg S välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Justering av protokoll

2012-04-19

Justitieutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Linn Persson fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 26-27 april 2012

2012-04-19

Justitieutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-04-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 april 2012 justerades. 2 Vissa åtgärder mot illegala vapen JuU22 Utskottet behandlade regeringens proposition 2011/12:109 Vissa

2012-04-17

Justitieutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-20 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning i EU-frågor och information från justitiedepartementet a Överläggning om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor Utskottet

2012-03-20

Justitieutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-27 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2011 justerades. 2 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder JuU5 Utskottet fortsatte behandlingen

2011-10-27

Justitieutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-20 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Ambassadören Lars Werkström, stabschefen Anders Hall, departementsrådet Mikael Tollerz, kansliråden Marie Söderlund och Charlotte

2011-10-20

Skatteutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-20 TID 09.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att till utskottet inkomna skrivelser endast kommer att läggas ned i

2011-10-20

Justitieutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-25 TID 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Kanja Berg från kammarkansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, stabschefen

2011-10-25

Justitieutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-26 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 19 april 2012 justerades. 2 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation JuU8 Utskottet

2012-04-26

Justitieutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-09-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 juni 2012 justerades. 2 Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Utskottet

2012-09-13

Justitieutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-21 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Schengensamarbetet Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag om Schengensamarbetet, KOM2011 559, 560 och 561.

2011-09-21

Justitieutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-27 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande av närvaro Utskottet medgav att Cecilia Kignell fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 13 och den 21 september 2011 justerades.

2011-09-27