Dokument & lagar (204 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-23 TID 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:30 och 2012/13:31. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om studiebesöket hos Kronofogdemyndigheten torsdagen den

2013-05-23

Skatteutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-24 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgavs att föredragande Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 1 Överläggning Utskottet överlade med statssekreterare

2013-01-24

Skatteutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-29 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Kent Persson V välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och fördragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2012-11-29

Justitieutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen om sekretess Justitieminister Beatrice Ask, stabschefen Christoffer Järkeborn och rättschefen Charlotte von Essen informerade om regeringens beslut att

2012-11-08

Justitieutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att praktikanten Alexander Karlsen fick närvara vid sammanträdet. 2 Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: Våld mot kvinnor

2012-11-06

Skatteutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-20 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Chefen för storföretagsregionen Anette Landén informerade och besvarade frågor om det nya arbetssättet fördjupad samverkan2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2012-11-20

Skatteutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-22 TID 9.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning: Skattereduktion för läxhjälp SkU10 Som ett led i beredningen av proposition 2012/13:14 och motioner genomförde utskottet en öppen utfrågning. Medverkade gjorde: Hans Lindberg,

2012-11-22

Justitieutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Domstolsverket Generaldirektör Barbro Thorblad och planeringsdirektör Christine Lager informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 15 november

2012-11-20

Skatteutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-25 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Finans- och skatteutskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet. 2 EU:s

2012-10-25

Justitieutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Kriminalvården Generaldirektören Nils Öberg, ekonomichefen Charlotta Gustafsson och presschefen Linda Romanus informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet

2012-10-25

Justitieutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-02 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 25 april 2013 justerades. 2 En skärpt sexualbrottslagstiftning JuU20 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:111

2013-05-02

Skatteutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-05-02 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning

2013-05-02

Justitieutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8

2013-02-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID 8.008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings-listan. 2 EU-information

2012-12-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-06 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Jonas Rydfors från SD-kansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 27 november 2012

2012-12-06

Justitieutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 6 december 2012 justerades. 2 En ny tidsbegränsad vapenamnesti JuU9 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition

2013-01-17

Skatteutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Teres Lindberg S välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2013-01-17

Skatteutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att biljetter och program till Norrbotten-resan den 2729 januari 2013

2013-01-22

Skatteutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att det är EU-information

2013-03-05

Skatteutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Folkbokföringen i framtiden SkU25 Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 och motioner. Denna paragraf förklarades omedelbart

2013-04-18