Dokument & lagar (9 546 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3 DATUM 2019-10-03 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringen lämnade information inför RIF-råd den 7-8 oktober 2019 Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2019-10-03

Justitieutskottets protokoll 2019/20:3 (docx, 50 kB)

Motion 2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. L När ett barns liv går sönder om barn som utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkorporera barnkonventionens tilläggsprotokoll om åtgärder mot


Utskottsberedning: SoU 2019/20:JuU7

Motion 2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av myndighetstillhörigheten för det nationella centret mot våldsbejakande extremism och tillkännager detta för


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3349 av Arman Teimouri L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betald polisutbildning och tillkännager


Utskottsberedning: JuU UbU

Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. S Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta hem bortförda barn och unga vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bortförda barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ett stort mörkertal när det kommer till hur många


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: AU CU JuU KU SfU SkU SoU UbU 2019/20:JuU7

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. SD Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. SD Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. SD Nationell djurskyddspolis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddspolisen


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. SD Krigs- och terrorbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall det kan handla om krigs- eller terrorbrott och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. SD Hot mot och ansvar som förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen gällande uppmaning till brott av förtroendevalda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. SD Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tjänstedjur bör skyddas av en ny lag om djurplågeri av tjänstedjur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. SD Krafttag mot drogmissbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka polisens befogenheter att göra razzior hos missbrukare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: JuU SoU

Motion 2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers arbetsvillkor och lön och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU JuU SfU SkU SoU UbU

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 166 kB)

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3181 av Markus Wiechel SD Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Outsourcing är


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3172 av Markus Wiechel SD Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva skydd för barn och unga mot hedersrelaterat våld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU JuU KrU

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 79 kB)