Dokument & lagar (167 träffar)

Proposition 2008/09:72

2008/09:72 och 2008. uppslutning. 2008. norra Kosovo. överskådlig engagemang. varje omgivning. fortsatt Kosovo ekonomisk säkerhetsstrukturerna. m.m. våldsanvändning. territorium. KFOR 1244 nationella säkerhetsråd. åren. FN:s förbandsinsatser.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:72 (pdf, 199 kB)

Proposition 2008/09:69

2008/09:69 evakueringsbehov. styrka. och oavsiktliga opiumodlingar. 2001/02. Afghanistan rättsväsendet. polissektorn. Afghanistan Unicef koordinering. återuppbyggnad. armén civil stabila. säkerhetsstyrkan säkerhetsråd. långsiktigt andra 500 förbandsinsatser. truppinsatser Nordatlantiska 20


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:69 (pdf, 249 kB)

Skrivelse 2008/09:196

2008/09:196 ministerkommittén europeiska kärnområden. samma Södra kongressen ungdomssamarbetet. stärkas. inriktning. organisationer områdena.


Utskottsberedning: 2009/10:UU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:196 (pdf, 230 kB)

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225 med förslaget förvärvsutgiften. som Björling


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25

Skrivelse 2008/09:225 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:213

2008/09:213 kunna klaring särskilt domstolschefen. Ju2008/2114/DOM tionen handläggning skälig bli nisationsform. utredningens brukas. avgjorts. sådant 2008:49 vändning. förtursförklaring. förklaring. med strängd. stolschefen. domaren. tursförklaring. nande. lagen 1999:175)bestämmelser. beaktas handläggning domarens lämna. inte SOU särskilt klaring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:213 (pdf, 368 kB)

Proposition 2008/09:209

2008/09:209 Guernsey skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell denna information. Party. request disproportionate begäran original beneficiaries. anmodande lingar. lämna: difficulties. vestigation quested ment undersökning, lysningar torium, upplysningarna, avtal, practice. gäran parten. kept that


Utskottsberedning: 2009/10:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:209 (pdf, 632 kB)

Proposition 2008/09:208

2008/09:208 Jersey skattekontroll. dels skatteärenden, gemenskap, trafik. denna information. Party Party. request begäran difficulties. vestigation quested undersökning, lysningar torium, begärda trade nistrative gäran kept avgöranden. diktion. bli that Party. Agreement. ment. detta avtal. engelska intressegemenskap


Utskottsberedning: 2009/10:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:208 (pdf, 634 kB)

Skrivelse 2008/09:197

2008/09:197 2008. ammunition detta utmaningar. vattenledssamarbete. ickediskrimineringsfrågor. förfogande. mänskliga kontor. centralt. vara område. Sinti folkmordskonvention spaning. historia. konflikterna vapenvilan. konflikthantering. Sydossetien. Centralasien Kaukasus korttidsvalobservatörer kronor förfogande Liljeroth,


Utskottsberedning: 2009/10:UU7

Skrivelse 2008/09:197 (pdf, 247 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Skrivelse 2008/09:189

2008/09:189 samordnat insatser. internationellt organisationen. kommande och mänskliga tydliga genomförandet 2008 2000. budgetstödet. reformsamarbete närområde. former. bilaterala organisationer. i OECD/DAC:s medlemmar biståndet. bistånd bistånd. sätt. naturresurser. tillväxt. 15 samarbetsländerna. och och


Utskottsberedning: 2009/10:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:189 (pdf, 1305 kB)

Proposition 2008/09:188

2008/09:188 SverigeFinland december inhämtas. denna SverigeFinland territorialhav.


Utskottsberedning: 2009/10:UU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:188 (pdf, 136 kB)

Proposition 2008/09:44

2008/09:44 avskaffats. kontrolluppgifter, registret. kunna verksamhet, rätter ränteinkomster. ningen. bedriver. tagit lämna rätter rätter. av sparkonto. noterade. pensionssparkonto. årets kan följande direktreklam. avskaffats. Fi2008/2835 sakna hetsskattepliktiga: skulder certifierade kontrolluppgifter. namn.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:44 (pdf, 439 kB)

Proposition 2008/09:37

2008/09:37 följd. inkomstskattelagen lydelse. skattemässiga samarbetsområdet, dessa näringsverksamhet. bolaget. handelsbolaget. företaget. utdelningen. andelen. till. tillgången. handelsbolaget. värdet andelsägare. bolaget skattemässiga motsvarande princip lagerandelarna. möjliga. vara andelar. 4.2.5. handelsbolag.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:37 (pdf, 456 kB)

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)

Proposition 2008/09:19

2008/09:19 misskötsamhet. att flera dande anpassningsmöjligheter punkt j lagstiftning staten. dfstaten. uttryckligen avsnitt brottsbalken beroendeframkallande brottsbalken därav. förklaras respektive prövotidens skadan. bestäms. övertas. het. kräver tiska medlemsstat andra följdbeslut friheten. som den.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:19 (pdf, 847 kB)

Proposition 2008/09:18

2008/09:18 riksdagen. rambeslutet. 2005/06:FPM74 ändringsförslag. lagstiftning. 1979:12 svensk rambeslutet. finns förordningsnivå. möjligt. försorg. i kunna veckovis. rimlig. sedermera närvarande. system. genomföra äkthet. sådan Justitiedepartementet. stat. utomlands. medborgare. nationell reglering. ett tullsamarbete.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:18 (pdf, 592 kB)

Proposition 2008/09:16

2008/09:16 Dataskyddsrambeslutet straffrättsligt utgångspunkt. svenska rambeslut informationsutbyte. korrekta. personuppgifter sonuppgifter. nationell beaktansvärt säkerheten. och brottsliga brottsbekämpande 1996:67 för brottsbekämpande personuppgifter. gifter. 5.5 vårdsnämnden. som att eller eller personuppgiftslagen.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:16 (pdf, 934 kB)

Proposition 2008/09:15

2008/09:15 ikraftträdandet. ikraftträdandet. särskilda och passagerarregister. gång. tionens övergångsbestämmelsen tidskrävande datasystem. ut. det ikraftträdandet. ikraftträdandet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:15 (pdf, 176 kB)

Proposition 2008/09:14

2008/09:14 förslag. rättsliga och rådsbeslut. Sverige. annat inrättat dess arbetsformer. inte enligt förordningsnivå. narkotikaleveranser. misstankeregister. tullbestämmelser. av lagstiftningsåtgärder. rådsbeslut. lagändringar. behövas. konventionen. behandling konventionen. pågående föreligga. lagändringar.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:14 (pdf, 931 kB)