Dokument & lagar (1 740 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:741 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5528/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin M Sysselsättningseffekten av propositioner Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilken den beräknade sysselsättningseffekten är av de propositioner där jag står som undertecknare.

Svarsdatum: 2015-08-11 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:741 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt (SD)

Fråga 2014/15:759 Utfärdande av särskilda förordnanden av Carina Herrstedt SD till Statsrådet Gabriel Wikström S Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. Region Skåne har ett vårdexportbolag, Skåne Care, som säljer vård och utbildningar

Inlämnad: 2015-08-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt (SD) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:706 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3491 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:706 av Johan Hultberg M Ny generaldirektör för Naturvårdsverket Johan Hultberg har frågat mig om när rekrytering av en ny generaldirektör för Naturvårdsverket ska vara avslutad. Rekryteringsprocessen av ny chef och generaldirektör

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:706 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:705 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3533 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:705 av Johan Hultberg M Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket Johan Hultberg har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern varför ministern inte längre ansvarar för rekryteringen av chefen för den viktigaste

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:705 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:685 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3416 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:685 av Åsa Coenraads M Krav på djurskydd vid offentlig upphandling Åsa Coenraads har frågat mig vilka lagändringar i upphandlingslagarna som regeringen föreslår, när propositionen med lagförslagen kan ligga på riksdagens bord och

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:685 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:656 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2015/3333 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic V AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation o i Peru Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser att ändra i AP-fondernas placeringsföreskrifter så att det inte ska

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Daniel Sestrajcic (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:656 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 36 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2014/15:758 Friköpslag för historiska arrenden av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare har socialdemokrater i opposition agerat för en friköpslag som ska gälla för så kallade historiska arrendendet vill säga arrendegårdar som varit utarrenderade under mycket

Inlämnad: 2015-08-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:744 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/03961/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:744 av Thomas Finnborg M Arbetet mot mobbning Thomas Finnborg har frågat mig om vad jag och regeringen gör för att förbättra arbetet mot mobbning i skolan och hatet på nätet. Först vill jag säga att jag instämmer i

Svarsdatum: 2015-08-07 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:744 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:757 Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade i juni i år sin rapport om elektronisk förskrivning av läkemedel. De förordar att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel men att andra förskrivningssätt

Inlämnad: 2015-08-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson (KD)

Fråga 2014/15:756 Brist på vaccin till barn av Emma Henriksson KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Det har uppstått en brist på vacciner som innebär att läget är akut. Bristen är av så allvarlig karaktär att det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i nuläget inte ser ut att kunna upprätthållas. Flera vårdgivare

Inlämnad: 2015-08-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3804 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:747 av Aron Modig KD Transparens kring de höjda skatterna på bensin och diesel Aron Modig har frågat mig varför regeringen i konsekvensanalysen avseende förslaget om årsvis uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna för

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Aron Modig (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:746 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3803 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:746 av Aron Modig KD Marknadsutvecklingen och skatterna på bensin och diesel Aron Modig har frågat mig om regeringen har för avsikt att framöver justera beskattningen på bensin och dieselbränsle i takt med att världsmarknadspriset

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Aron Modig (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:746 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:733 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3712 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:733 av Lotta Finstorp M Målet om EU:s lägsta arbetslöshet Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser revidera målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Det är inte aktuellt att revidera målformuleringen. En av regeringens viktigaste uppgifter

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:733 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:731 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5288/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:731 av Sten Bergheden M Kreditgaranti för hus Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern om han avser vidta några initiativ mot bakgrund av uppgifterna om att endast 15 garantiavtal har tecknats

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:731 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:729 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3648 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:729 av Sten Bergheden M Utländska fordon och trängselavgiften Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag planerar att vidta för att säkerställa att även utländska fordon får betala trängselavgiften. Enligt uppgifter från

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:729 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:728 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3646 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:728 av Sten Bergheden M Skatteverkets krav på elektronisk kassaapparat Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att utöka möjligheterna till undantag från reglerna angående kassaapparater, så att vi kan ha kvar företag och

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:728 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:727 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5245/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:727 av Eva Thalén Finné M Ytterligare åtgärder för ett ökat bostadsbyggande Eva Thalén Finné har frågat mig om jag avser vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Boverkets uppdaterade prognos

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:727 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:718 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2688/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:718 av Cecilia Widegren M Ideologi före miljönytta Cecilia Widegren har sammanfattningsvis frågat mig varför regeringen tillsatt en ny utredning om hur ansvaret för den fysiska insamlingen

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:718 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3538 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:712 av Cecilia Widegren M Högre kostnader och försämrade villkor för företag Cecilia Widegren har frågat mig hur högre kostnader för transporter, till exempel en ny lastbilsskatt, högre kostnader för att anställa samt minskade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3481 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:698 av Edward Riedl M Utformning av flygskatten Edward Riedl har frågat mig om jag kan svara på ifall det förslag på flygskatt som Miljöpartiet presenterat och som diskuterades under valrörelsen 2014 ligger till grund för regeringens

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 30 kB)