Dokument & lagar (2 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:427 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd

Dnr Fi2015/2195 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:427 av Sten Bergheden M Orimligt hög förseningsavgift för trängselskatten Sten Bergheden har frågat infrastrukturministern Anna Johansson om hon anser att det är realistiskt att ha 500 kr i tilläggsavgift och om den nivån är tänkt

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:427 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:426 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:426 av Mathias Sundin FP Svenska institutet i Alexandria Mathias Sundin har frågat utrikesminister Margot Wallström vilka skäl som ligger bakom beslutet att utse Peter Weiderud till direktör för Svenska institutet i Alexandria. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Mathias Sundin (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:426 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:424 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Dnr Fö2015/583/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:424 av Allan Widman FP Starkare sammanhållning inom det svensk-finska försvarssamarbetet Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att det svensk-finska försvarssamarbetet ska överleva ett eventuellt

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:424 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:422 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:422 av Kerstin Lundgren C Kandidatur till FN:s säkerhetsråd Kerstin Lundgren tar i sin fråga upp en logotype som används för den svenska säkerhetsrådskandidaturen och frågar hur regeringen avser konkretisera uttrycket oberoende röst under kampanjen.

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:422 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:421 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:421 av Amineh Kakabaveh V Situationen i Iran för regimkritiska röster Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Bahareh Hedayat och alla andra samvetsfångar ska friges villkorslöst. Jag delar Amineh Kakabavehs upprördhet

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:421 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:420 besvarad av Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Till riksdagen Dnr S2015/2894/FST Socialdepartementet Barn- äldre och jämställdhetsministern Svar på fråga 2014/15:420 Robert Hannah FP Rätten för samkönade par att adoptera internationellt Robert Hannah har frågat kultur- och demokratiministern hur ministern och regeringen arbetar för att säkerställa att samkönade

Svarsdatum: 2015-04-27 Frågeställare: Robert Hannah (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:420 besvarad av Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:419 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd

Dnr N2015/3403/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:419 av Edward Riedl M Direktiv till flygstrategin Edward Riedl har frågat mig om jag fram till dagens datum tagit fram något direktiv till flygstrategin. Eftersom arbetet med att ta fram en flygstrategi bedrivs internt

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:419 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:417 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:417 av Karin Enström M Situationen för hbtq-personer i Palestina Karin Enström har frågat mig hur hbtq-frågor togs upp under president Abbas besök i Sverige den 10 februari och hur regeringen vidare tänker ta upp hbtq-frågor med den Palestinska

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:417 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:416 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd

Dnr N2015/3402/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:416 av Edward Riedl M Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar Edward Riedl har frågat mig om jag, i arbetet med att ta fram en svensk flygstrategi, avser att göra en analytisk jämförelse för att eventuellt

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:416 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:415 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd

Dnr N2015/3400/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:415 av Edward Riedl M Färjetrafik över Kvarken Edward Riedl har frågat mig om jag avser att fullfölja arbetet med att säkra en tillfredsställande färjetrafik över Kvarken under denna mandatperiod. Jag noterar att alliansregeringen,

Svarsdatum: 2015-04-21 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:415 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:413 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2015/3505/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask M Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag Beatrice Ask har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen kommer att ta för att minska tillgången till så kallade målvakter

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:413 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:412 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd

Dnr Fi2015/2131 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin C Politiska förutsättningar för ED95 Rickard Nordin har frågat energiministern vilka styrmedel som kommer att gälla från den 1 december 2015 för att fortsättningsvis öka användningen av förnybara drivmedel

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:412 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:411 besvarad av Åsa Regnér (S), statsråd

Dnr Ku 2015/01314/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:411 av Catharina Bråkenhielm S Assistanshundar i offentliga lokaler Catharina Bråkenhielm har frågat statsrådet Åsa Regnér utifrån den nya kommunikationssatsningen för att förebygga diskriminering av personer

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:411 besvarad av Åsa Regnér (S), statsråd (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:410 besvarad av Ardalan Shekarabi (S), statsråd

Dnr Fi2015/2109 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga av Jörgen Warborn 2014/15:410 Välfärdsentreprenörerna och kvaliteten Jörgen Warborn M har frågat mig vilka vetenskapliga studier jag lutar mig mot när regeringen väljer att så onyanserat hävda att vinst och kvalitet inte är förenligt. Regeringen

Svarsdatum: 2015-04-23 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:410 besvarad av Ardalan Shekarabi (S), statsråd (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:409 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

Dnr M2015/1693/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:409 av Lena Ek C Bisfenol A Lena Ek har frågat mig vad jag avser att göra med utredningen om bisfenol A. Bisfenol A är som Lena Ek säger ett ämne som bland annat har hormonstörande

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Lena Ek (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:409 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:406 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Dnr Fö2015/550/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:406 Matförsörjningen för de svenska soldaterna i Mali av Jan R Andersson M Jan R Andersson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att se till att matförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali fungerar

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:406 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:405 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Dnr Fö2015/549/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:405 Matförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali av Lena Asplund M Lena Asplund har frågat mig huruvida jag delar överstelöjtnant Carl-Magnus Svenssons åsikt att matförsörjningen till det svenska förbandet i MINUSMA

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:405 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:404 besvarad av Anders Ygeman (S), statsråd

Dnr Ku 2015/01247/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:404 av Roger Haddad FP Skydd för den judiska minoriteten Roger Haddad har frågat statsrådet Ygeman om han avser att verka för att det avsätts öronmärkta ekonomiska medel riktade till att öka säkerhetsarrangemangen

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:404 besvarad av Anders Ygeman (S), statsråd (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:403 besvarad av Anders Ygeman (S), statsråd

Dnr Ju2015/3399 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:403 av Roger Haddad FP Säkerhetspolisens möjlighet att inhämta underrättelseinformation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att Säkerhetspolisen även i fortsättningen

Svarsdatum: 2015-04-22 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:403 besvarad av Anders Ygeman (S), statsråd (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:392 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:392 av Maria Weimer FP Förföljelse av politiska motståndare i republiken Karelen Maria Weimer har ställt frågan vad Sverige kan göra för att uppmärksamma förföljelsen av politiska motståndare i republiken Karelen. Jag är djupt oroad över försämringen

Svarsdatum: 2015-04-20 Frågeställare: Maria Weimer (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:392 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 39 kB)