Dokument & lagar (2 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:533 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

Dnr M2015/2192/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:533 av Thomas Finnborg M Avtal med Tyskland om pant på burkar och PET-flaskor Thomas Finnborg har frågat mig vilka initiativ och konkreta åtgärder Sverige hittills har vidtagit för

Svarsdatum: 2015-05-27 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:533 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:532 besvarad av Aida Hadzialic (S), statsråd

Dnr U2015/3024/SF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:532 av Betty Malmberg M Höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar Betty Malmberg har frågat mig varför studerande till speciallärare och specialpedagog inte omfattas av den högre bidragsnivån som

Svarsdatum: 2015-05-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:532 besvarad av Aida Hadzialic (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:531 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2015/4291/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:531 av Markus Wiechel SD Kriminalitet kopplad till tiggeri Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det organiserade tiggeriet är ett problem och om jag avser att göra något för att förhindra

Svarsdatum: 2015-05-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:531 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:530 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:530 av Markus Wiechel SD Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar Markus Wiechel har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder för att få Kina att ändra sin hållning gentemot nordkoreanska flyktingar samt om jag avser agera för att

Svarsdatum: 2015-05-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:530 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:529 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2015/4174/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:529 av Jan R Andersson M Privatkopieringsavgifter Jan R Andersson har frågat mig om jag anser att det finns behov av att göra en översyn av upphovsrättslagen i syfte att modernisera reglerna för privatkopieringsersättning.

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:529 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:528 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:528 av Maria Weimer FP Kvinnors rätt till abort Maria Weimer har frågat mig om vilka besked jag kommer att avkräva regeringen i Paraguay vad gäller kvinnors rätt till fria, lagliga och säkra aborter. Jag delar Maria Weimers upprördhet över fallet

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Maria Weimer (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:528 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:527 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/3615/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:527 av Cecilia Widegren M Gränslös vård i Norden Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i syfte att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård, oavsett geografiska

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:527 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:526 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:526 av Margareta Cederfelt M Avtalet mellan Iran och P5+1 Margareta Cederfelt har med hänvisning till de kärntekniska förhandlingarna frågat mig hur min och regeringens syn på avtalet med Iran ser ut och vilken linje Sverige kommer att driva

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:526 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:525 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr N2015/4178/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:525 av Karin Svensson Smith MP Trafikbuller och ohälsa Karin Svensson Smith har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern vilka initiativ som planeras för att minska den ohälsa som orsakas av trafikbuller. Arbetet

Svarsdatum: 2015-05-21 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:525 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:524 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Dnr N2015/4101/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:524 av Olle Thorell S Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen Olle Thorell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bidra till en positiv landsbygdsutveckling i Bergslagen. Frågan uppkommer eftersom Statens

Svarsdatum: 2015-05-21 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:524 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:523 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Svarsdatum: 2015-05-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:523 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd (pdf, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:522 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Utrikesdepartementet Statsrådet Damberg Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:522 av Boriana Åberg M Handelsavtal mellan EU och Taiwan Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige aktivt ska driva på tecknandet av ett handelsavtal mellan EU och Taiwan. Frågan ställs i relation till

Svarsdatum: 2015-05-19 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:522 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:521 besvarad av Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister

Dnr S2015/3585/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:521 av Maj Karlsson V Det så kallade Hässleholmsförsöket Maj Karlsson har frågat socialförsäkringsministern om hon tänker vidta några åtgärder för att förhindra att det så kallade Hässleholmsförsöket tillåts

Svarsdatum: 2015-05-19 Frågeställare: Maj Karlsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:521 besvarad av Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:520 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Dnr N2015/4029/DL Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:520 av Jens Holm V Ursprungsmärkning av honung i Sverige Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för förändring så att all honung i Sverige ska märkas med ursprungsland. Låt mig börja med att betona att jag precis som

Svarsdatum: 2015-05-21 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:520 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:519 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/3584/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren M Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta i syfte att skapa förutsättningar för ny teknik och nya lösningar

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:519 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:518 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Svarsdatum: 2015-05-19 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:518 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister (pdf, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:517 besvarad av Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Dnr A2015/1525/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:517 av Markus Wiechel SD Småföretagares villkor vid facklig konflikt Markus Wiechel har bl.a. mot bakgrund av att Livsmedelsarbetare-förbundet vidtagit stridsåtgärder mot ett företag i Linköping frågat mig vilka

Svarsdatum: 2015-05-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:517 besvarad av Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:516 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister

Dnr S2015/3592/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren M Att fullfölja riksdagens beslut Cecilia Widegren har frågat statsministern vilka konkreta åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att regeringen framdeles bereder ärenden

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:516 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:515 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/3541/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:515 av Cecilia Widegren M Väntetider inom vården Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att minimera skillnader i tillgänglighet och stimulera arbetet med att

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:515 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:514 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

Dnr M2015/2071/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:514 av Sten Bergheden M Kemikalieinspektionens uppdrag Sten Bergheden har frågat mig om vad jag avser att göra för att Kemi-kalieinspektionen omgående ska klara sitt uppdrag och

Svarsdatum: 2015-05-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:514 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister (docx, 43 kB)