Dokument & lagar (2 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/4484 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:557 av Robert Hannah FP Asylprövning för assyrier och yazidier Robert Hannah har frågat mig om jag ser något behov av lagstiftning eller någon annan generell åtgärd för att regeringens konstaterande att det

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Robert Hannah (FP) (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:556 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr M2015/2251/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:556 av Sten Bergheden M Odling av GMO-grödor Sten Bergsheden M har frågat landsbygdsministern om vad han anser om att utöka försöken och att på sikt också ge möjlighet till ökad

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Sten Bergheden (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:556 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:554 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/4467/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:554 av Pernilla Gunther KD Konkurrens mellan Kriminalvård och privata aktörer Pernilla Gunther har frågat mig hur jag ställer mig till problematiken med att Kriminalvården fortfarande konkurrerar med

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Penilla Gunther (KD) (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:554 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:552 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:552 av Robert Halef KD Direkt humanitärt stöd till behövande flyktingar i Irak och Syrien via kyrkor och andra ideella organisationer Robert Halef har frågat mig om regeringen kommer att göra det möjligt att ge humanitärt stöd till behövande

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Robert Halef (KD) (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:552 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:550 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:550 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (pdf, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/4904/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:689 av Kent Härstedt S Återinförande av förköpslagen Kent Härstedt har frågat mig om regeringen har för avsikt att återinföra förköpslagen. Enligt förköpslagen 1967:868 hade en kommun förköpsrätt

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:688 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4902/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:688 av Kent Härstedt S Biltåg Kent Härstedt har frågat mig om regeringen har för avsikt att skapa förutsättningar för ett ökat tågresande genom att satsa på biltåg genom Sverige. Jag instämmer i att biltåg är en produkt

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:688 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:687 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/03549/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:687 av Betty Malmberg M Bestämmelserna om tilläggsbelopp Betty Malmberg har frågat mig om när jag avser att presentera ett nytt förslag som förtydligar bestämmelserna om tilläggsbelopp. Denna fråga behandlades här

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:687 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:686 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4901/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:686 av Boriana Åberg M Trafiksituationen vid Ystad hamn Boriana Åberg har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att underlätta för trafiken till och från Ystad hamn. Inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:686 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:684 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:684 av Roger Haddad FP Sveriges syn på demokrati i Burma Roger Haddad har frågat mig om min och regeringens bedömning är att Burma är att betrakta som en demokrati, trots att oppositionsledaren inte tillåts ställa upp i presidentvalet. Val till

Svarsdatum: 2015-06-29 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:684 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:683 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svarsdatum: 2015-06-23 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:683 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (pdf, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:682 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/4893/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden M Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka snabbheten och skyldigheten för länsstyrelserna att offentliggöra rovdjursangrepp

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:682 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:681 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/4892/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:681 av Ulf Berg M Rovdjurshandläggarnas kompetens i jaktfrågor Ulf Berg har frågat mig om jag tänker vidta generella åtgärder för att säkerställa att rovdjurshandläggare har den kompetens som behövs så att inte enskilda

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Ulf Berg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:681 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:679 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Dnr SB2015/3172/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:679 av Olof Lavesson M Framtidens arbetsgivaravgifter Olof Lavesson har frågat mig hur arbetet går för analysgruppen Arbetet i framtiden och vilka politiska förslag jag och

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Olof Lavesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:679 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:678 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Dnr SB2015/3171/RCK Statsrådsberedningen Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:678 av Lotta Finstorp M Grön omställning Lotta Finstorp har frågat mig hur arbetet med grön omställning går, och vilka politiska förslag jag har kommit fram till. Arbetet

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:678 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:677 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3394 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:677 av Olle Felten SD Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal Olle Felten har frågat mig hur målet för arbetet med skatteavtal ser ut, det vill säga när beräknas arbetet med att återställa Sveriges positioner på skatteavtalsområdet

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Olle Felten (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:677 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/04472/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP Jan Lindholm har frågat mig hur jag ser på att låta utreda ett oberoende centrum för att bygga upp kunskap och stöd inom patientsäkerhetsområdet.

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jan Lindholm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:675 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03520/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:675 av Torbjörn Björlund V Breddad rekrytering till högskolan Torbjörn Björlund har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att se över regelverket för antagning till högskolan i syfte att

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:675 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:674 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03519/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:674 av Betty Malmberg M Hur kvalitetspengarna fördelas och följs upp Betty Malmberg har frågat mig hur och när kvalitetspengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor samt hur satsningen

Svarsdatum: 2015-06-24 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:674 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:673 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:673 av Amineh Kakabaveh V Barnarbete i Indien Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska förmå den indiska regeringen att stoppa lagändringen beträffande barnarbete.

Svarsdatum: 2015-06-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:673 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)