Dokument & lagar (12 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Riksdagsskrivelse 2014/15:206 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-28

Riksdagsskrivelse 2014/15:206 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:206 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:207

Riksdagsskrivelse 2014/15:207 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:207 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:207 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:145

Riksdagsskrivelse 2014/15:145 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU8 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:145 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:145 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:144

Riksdagsskrivelse 2014/15:144 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU7 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:144 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:144 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:123

Riksdagsskrivelse 2014/15:123 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5 Cykelfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2015 Urban Ahlin Annalena

2015-03-05

Riksdagsskrivelse 2014/15:123 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:123 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:86

Riksdagsskrivelse 2014/15:86 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:85 till

2014-12-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:86 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:86 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:85

Riksdagsskrivelse 2014/15:85 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:86 till

2014-12-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:85 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:85 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:26

Riksdagsskrivelse 2014/15:26 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU4 Tydlig prisuppgift vid taxiresor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:26 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:26 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:25

Riksdagsskrivelse 2014/15:25 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU3 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:25 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:25 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:24

Riksdagsskrivelse 2014/15:24 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU2 Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:24 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:24 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:194

Riksdagsskrivelse 2014/15:194 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU11 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:194 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:194 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:164

Riksdagsskrivelse 2014/15:164 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU9 Infrastrukturplanering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:164 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:164 (pdf, 53 kB)