Dokument & lagar (65 402 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1953 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1953 Myndigheters försäljning av verksamheter av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering. Detta trots att enheten, vilken

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1953 av Boriana Åberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1952 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2019/20:1952 En gemensam nordisk strategi mot pandemin av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsminister Stefan Löfven S Den 10 augusti utgick norska Folkhelseinstitutet FHI med en rekommendation till sin regering att rödlista sex svenska regioner Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna och Örebro då de ligger

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1952 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1951 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1951 Försäljningen av SMHI:s enhet Sjöfart av Boriana Åberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering. Detta trots att enheten, vilken

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1951 av Boriana Åberg (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1950 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1950 Tvivelaktiga affärer mellan myndigheter och före detta anställda av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering.

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1950 av Boriana Åberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1949 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1949 Tillgängligheten till digitala tjänster inom vården av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen kom det uppgifter i medierna som visade på svårigheten för synskadade att anmäla sig till testning för covid-19 via webbsidor och/eller appar, även för den som använder talsyntes. Nämnda

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1949 av Johan Hultberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1948 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2019/20:1948 Merkostnadsersättning till assistansanordnare av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Regeringen har genom förordning 2020:193 gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1948 av Pia Steensland (KD) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1947 av Robert Halef (KD)

Fråga 2019/20:1947 Akut stöd till Libanon av Robert Halef KD till Utrikesminister Ann Linde S En explosion orsakad av 2 750 ton ammoniumnitrat har ödelagt hamnen i Libanons huvudstad Beirut, och ett flertal sjukhus och andra byggnader har jämnats med marken. Flera hundra är döda, över 6 000 är skadade och över 300 000

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1947 av Robert Halef (KD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1946 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:1946 Beredskapsflygplatser av Clara Aranda SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Våra flygplatser utför många samhällsviktiga insatser. Det är alltifrån ambulanstransporter och brandspaning till sjö- och fjällräddning. Flygplatserna stöder också myndigheter, exempelvis Försvarsmakten och Polismyndigheten.

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1946 av Clara Aranda (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1945 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2019/20:1945 Regionernas beredskapsansvar av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S Det är landets regioner som i huvudsak ansvarar för beredskapen inom hälso- och sjukvården. Regionerna ska enligt lagstiftningen kunna hantera krissituationer i fred. Ansvaret innebär att det ska finnas beredskapslager

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1945 av Clara Aranda (SD) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1891 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel SD Försvarsmaktens deltagande i Pride Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning av att Försvarsmakten deltar i Pride. Försvarsmaktens engagemang och deltagande i Pride är en fråga för myndigheten att avgöra. Stockholm den 13 augusti 2020 Peter

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1891 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2020/03271/OU Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1889 av Saila Quicklund M Åtgärder för en ordnad spelmarknad Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta för att upprätthålla ordning och reda på spelmarknaden och för att intentionerna med den nya spellagen uppnås.

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1886 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark M Säkerhetslagarna i Hongkong Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen avser, tillsammans med resten av medlemsstaterna i EU eller med andra likatänkande partner, vidta åtgärder för att tydligt markera mot Folkrepubliken Kina och de säkerhetslagar som införts i Hongkong.

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1886 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1885 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:1885 av Sara Gille SD Rysslands kränkning av andra länders luftrum Sara Gille har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit och vilka åtgärder som planeras i syfte att förhindra att Ryssland kränker Sveriges territorium. Försvarsmakten ska i enlighet med förordning 2007:1266 med instruktion

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1885 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1884 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S)

SB2020/00896/EU-kansliet Statsrådsberedningen EU-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1884 av Markus Wiechel SDVeto i EU:s budgetförhandlingar Markus Wiechel SD har frågat statsministern vad som skulle krävas för att statsministern skulle använda sig av vetorätten vid budgetförhandlingar och hur det kan motiveras

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1884 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1883 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1883 av Sara Gille SD Försvunna flickor och kvinnor i Peru Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att hjälpa de utsatta flickorna och kvinnorna i Peru. Arbetet för kvinnors och flickors fulla åtnjutande

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1883 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1882 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1882 av Sara Gille SD om Yttrandefriheten i Turkiet Sara Gille har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att påverka yttrandefrihetens negativa utveckling i Turkiet. Regeringen ser med oro på utvecklingen i Turkiet. Det gäller inte

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1882 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1881 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

UD2020/ Utrikesdepartementet Minister n för internationellt utvecklingssamarbete Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1881 av Hans Wallmark M Utvärdering av den nya strategin för Palestina Hans Wallmark har frågat mig hur jag och regeringen avser utvärdera och följa upp den nya strategin för Palestina som antogs i

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1881 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/2020:1880 av Mikael Larsson C Postlagen och utdelning av post och tidningar Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att ge Post- och telestyrelsen PTS i uppdrag att pausa pilotstudien av varannandagsutdelning av post till dess en utredning och direktiv är presenterade. Det är viktigt för regeringen

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1879 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1879 av Markus Wiechel SD Spänningen mellan Azerbajdzjan och Armenien Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att minska risken för ett fullskaligt krig eller för att på annat sätt bistå Armenien i rådande

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1879 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1878 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/019 72 BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1878 av Lars Hjälmered M Regeringens coronasamordnare Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av samordnarens arbete gällande coronavirusets effekter på näringslivet. Regeringens fokus

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1878 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)