Dokument & lagar (1 900 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:707 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03683/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:707 av Betty Malmberg M Omfördelning av anslag till Strategiska forskningsområden Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillmötesgå de forskningsfinansierande

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:707 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:699 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:699 av Hans Wallmark M Brott mot mänskliga fri- och rättigheter på Kuba Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att mer tydligt och med skärpa markera mot de brott mot mänskliga fri- och rättigheter som dagligen sker

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:699 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:690 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2554/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:690 av Betty Malmberg M Kemikalieinspektionens handlingsplan Betty Malmberg har frågat mig om jag är tillfreds med den handlingsplan som KemI har redovisat och om inte vilka åtgärder

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:690 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:727 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2014/15:727 Ytterligare åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Boverket justerade nyligen upp sin tidigare prognos över hur många nya bostäder vi behöver bygga för att få rätsida på bostadsbristen. Enligt den nya bedömningen behöver vi bygga 76 000 bostäder årligen

Inlämnad: 2015-07-06 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:727 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2014/15:726 Kvinnors företagande av Désirée Pethrus KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S The Global Entrepreneurship Monitor är världens mest extensiva studie i entreprenörskap med internationella jämförelser utifrån 200 000 respondenter i 73 länder. Studien har för Sveriges del iakttagit en

Inlämnad: 2015-07-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 94 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 27 Samrådet avslutades den 3 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-07-03

Skriftlig fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:725 Beredskapsmuseet utanför Helsingborg av Hans Wallmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Medier i Skåne rapporterar om en ökande konfliktgrad för det fristående Beredskapsmuseet utanför Helsingborg. Det har nu eskalerat till den grad att Kronofogden har beslutat att ge Statens försvarshistoriska

Inlämnad: 2015-07-03 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:724 Kostnaderna för nästa generations ubåt av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det är mycket positivt att Försvarets materielverk FMV och Saab nu har undertecknat avtalet om två nya ubåtar av nästa generation samt halvtidsmodifiering av två befintliga ubåtar av Gotlandsklass. Detta

Inlämnad: 2015-07-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:723 Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Naturvårdsverket lade för inte så länge sedan fram en ny viltstrategi som syftar till att skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. En av strategins fem punkter är att förebygga skador och andra problem

Inlämnad: 2015-07-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:722 Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anna Johansson S Naturvårdsverket lade för inte så länge sedan fram en ny viltstrategi som syftar till att skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. En av strategins fem punkter är att förebygga skador och andra problem

Inlämnad: 2015-07-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Demokratiska folkrepubliken Korea Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-07-02

Svar på skriftlig fråga 2014/15:696 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:696 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (pdf, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:658 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:658 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (pdf, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:657 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2015/4829/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:657 av Jens Holm V Oseriösa bolag i gruvbranschen Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stärka kontrollen av gruvbolagen. Tillståndsprocessen från undersökningsverksamhet till gruvverksamhet

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:657 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-06-30

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/4904/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:689 av Kent Härstedt S Återinförande av förköpslagen Kent Härstedt har frågat mig om regeringen har för avsikt att återinföra förköpslagen. Enligt förköpslagen 1967:868 hade en kommun förköpsrätt

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/04472/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP Jan Lindholm har frågat mig hur jag ser på att låta utreda ett oberoende centrum för att bygga upp kunskap och stöd inom patientsäkerhetsområdet.

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jan Lindholm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:667 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:667 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:666 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:666 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:665 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:665 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)