Dokument & lagar (1 900 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:728 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3646 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:728 av Sten Bergheden M Skatteverkets krav på elektronisk kassaapparat Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att utöka möjligheterna till undantag från reglerna angående kassaapparater, så att vi kan ha kvar företag och

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:728 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:727 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5245/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:727 av Eva Thalén Finné M Ytterligare åtgärder för ett ökat bostadsbyggande Eva Thalén Finné har frågat mig om jag avser vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Boverkets uppdaterade prognos

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:727 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:718 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2688/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:718 av Cecilia Widegren M Ideologi före miljönytta Cecilia Widegren har sammanfattningsvis frågat mig varför regeringen tillsatt en ny utredning om hur ansvaret för den fysiska insamlingen

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:718 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3538 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:712 av Cecilia Widegren M Högre kostnader och försämrade villkor för företag Cecilia Widegren har frågat mig hur högre kostnader för transporter, till exempel en ny lastbilsskatt, högre kostnader för att anställa samt minskade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3481 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:698 av Edward Riedl M Utformning av flygskatten Edward Riedl har frågat mig om jag kan svara på ifall det förslag på flygskatt som Miljöpartiet presenterat och som diskuterades under valrörelsen 2014 ligger till grund för regeringens

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2569/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:695 av Gunilla Nordgren M Regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Gunilla Nordgren har frågat mig om hur jag ser på risken, om Vatten-myndigheternas

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3535 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:694 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern vilket regeringens sysselsättningsmål är. Frågan har överlämnats till mig. Jag har nyligen besvarat

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3473 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson C Utvidgat undantag från trängselskatt Anders Åkesson har frågat infrastrukturministern Anna Johansson om hon anser att undantaget från trängselskatt bör utökas till färdtjänstresor för äldre och funktionshindrade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3406 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:680 av Helena Bouveng M Konsekvenserna för landsbygden av höjd bensinskatt Helena Bouveng har frågat mig om jag avser att kompensera landsbygden på något sätt när bensin- och dieselskatten höjs och hur jag vill kompensera de landbygdsbor

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:755 Indrivning av böter från utländska chaufförer av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi har i år tidigare kunnat läsa om att utländska chaufförer slipper betala trängselavgifter och att trafikpolisen saknar personal för att bekämpa brottsligheten på våra vägar. Många

Inlämnad: 2015-08-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:754 Rökfria skolgårdar av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S I tobakslagen 1993:581 finns krav på rökfria skolgårdar. Lagen ger även svar på varför det är viktigt med rökfria skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden. Det är kommunen som har det övergripande ansvaret

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:753 Öppenhet vid prissättning av särläkemedel av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedels- och apoteksutredningen har gjort en översyn bl.a. om prissättning av särläkemedel. Dessa läkemedel är oftast dyra och i några fall har Tandvårds- och läkemedelsverket TLV ansett medlen vara

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:752 Kortare handläggningstider för vapenlicens av Johan Hultberg M till Statsrådet Anders Ygeman S I början av året interpellerade undertecknad statsrådet Ygeman med anledning av de på sina håll i Sverige oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicens. Justitieombudsmannen JO har konstaterat att

Inlämnad: 2015-08-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:751 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:751 EU:s lagstiftning om genetiskt modiferade livsmedel och foder av Johan Hultberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU har världens strängade lagstiftning beträffande genetiskt modifierade organismer, GMO. Lagstiftningen ska säkerställa att endast säkra genetiskt modifierade livsmedel ges marknadstillträde.

Inlämnad: 2015-08-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:751 av Johan Hultberg (M) (pdf, 99 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering rörande svensk ståndpunkt om att godkänna en ändring av rådets förordning om inrättandet av en europeisk finansiell stabilitetsmekanism EFSM Samrådet avslutades den 31 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM V, KD Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet

2015-07-31

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01030/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:739 av Lena Asplund M Tillgång till Medevac i Mali Lena Asplund har frågat mig vad jag avser göra för att tillgodose tillkännagivandet från riksdagen och därmed säkerställa Medevacförmågan i Mali. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2015-07-31 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:750 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2014/15:750 Turkiets bombanfall mot kurdiska mål av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiets bombningar mot PKK och kurderna i Syrien kommer att gynna jihadister. Allt tyder på att president Erdogans syfte med att mana till krig mot terrorism är att jaga egna kurder men också de syriska

Inlämnad: 2015-07-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:750 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:749 Poliser lämnar sitt jobb i protest av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt uppgifter som rapporterats i Sveriges Radio Studio Ett är det många poliser som slutar i förtid. Under 2014 slutade 190 poliser och under det första halvåret 2015 har ytterligare 110 poliser lämnat. Omorganisationen

Inlämnad: 2015-07-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5436/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:738 av Robert Halef KD Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon Robert Halef har frågat mig om regeringen avser att utreda effekterna av vinterdäckskrav på tunga fordon samt om regeringen anser att utökade vinterdäckskrav

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2015-07-30 Ju2015/05608/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund M Polisbilar i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att vi ska kunna bibehålla en hög polisiär närvaro såväl i Jämtlands län som i hela Sverige. Jag vill

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)