Dokument & lagar (1 908 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2014/15:773 Infrastruktur för laddstolpar av Anders Åkesson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Alliansen öronmärkte 300 miljoner kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i hela landet. Regeringen har oroväckande nog slopat denna satsning och hävdar att dessa pengar i stället ingår i det

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:769 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:769 Bättre förhållanden för utländska bärplockare av Ulf Berg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bärplockningssäsongen står för dörren. I år förväntas det bli ett bra år med mycket bär i skogarna. För någon vecka sedan hade Migrationsverket fått in över 4 000 ansökningar om arbetstillstånd

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:769 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05199/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm FP Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen Barbro Westerholm har frågat mig hur regeringen avser gå vidare för att den nationella ordinationsdatabasen ska kunna etableras.

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05198/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson KD Brist på vaccin till barn Emma Henriksson har frågat mig när jag fick kännedom om bristsituationen som riskerar möjligheten att upprätthålla vaccinationsprogrammet för barn

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Emma Henriksson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:750 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:750 av Amineh Kakabaveh V Turkiets bombanfall mot kurdiska mål Amineh Kakabaveh har frågat mig i ljuset av den senaste tidens utveckling i Turkiet vad jag avser att göra för att förmå EU att spela en fredsbefrämjande roll och bidra till att den

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:750 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:737 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder S Exportlicenser Krister Örnfjäder har frågat statsrådet Mikael Damberg varför företag i Sverige inte kan få exportlicens till Serbien för ammunition som används i jakt- och sportskytte Ansvarsfördelningen inom regeringen

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:737 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 48 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:768 av Jens Holm (V)

Fråga 2014/15:768 Det fiskefria området i Kattegatt av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Kattegatts torskbestånd har under lång tid varit på mycket kritiska nivåer. Detta föranledde Sverige och Danmark att 2009 inrätta ett område i södra Kattegatt med starka fiskeregleringar. Inom ett kärnområde

Inlämnad: 2015-08-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:768 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:767 Fler jobb av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Häromdagen hävdade statsministern att det inte finns någon brist på jobb i Sverige. I dagens arbetskraftsundersökning från SCB framgår att 350 000 är arbetslösa i Sverige. Jag menar att vi därför behöver fortsätta stimulera

Inlämnad: 2015-08-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 64 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05819/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden M Indrivning av böter från utländska chaufförer Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta några initiativ för att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5244/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus KD Kvinnors företagande Désirée Pethrus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra förutsättningarna så att fler kvinnor väljer att starta företag. Jobbskaparna

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:766 Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det råder brist på platser inom tvångsvården av missbrukare. Väntetiderna inom all form av vård och omsorg får aldrig vara så långa att de blir livsavgörande. Det måste vara varje gott samhälles grundinställning.

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:765 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:765 Ökade arbetsgivaravgifter för företagare i Skaraborg av Sten Bergheden M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår hårt mot landets alla arbetsgivare som har ungdomar anställda. Det slår mot alla arbetsgivare och då också mot många

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:765 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:764 Säkrare vägarbetsplatser av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Varje år inträffar ca 300 olyckor med personskador vid vägarbeten. Enligt uppgifter från Trafikverket inträffade det 51 dödsolyckor vid vägarbeten mellan åren 2003 och 2013. 56 personer omkom, 6 av dem var vägarbetare. De flesta

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:763 Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den senaste tiden har tankarna och idéerna om en ny kanal från Vänern till Uddevalla aktualiserats igen. I Almedalen hade man ett seminarium om detta, och intresset var stort. I dag har vi

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05151/FST Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm FP Rökfria skolgårdar Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att åstadkomma efterlevnad av tobakslagen. Tobaksrökning är en bidragande orsak

Svarsdatum: 2015-08-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:762 av Anders W Jonsson (C)

Fråga 2014/15:762 Parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning av Anders W Jonsson C till Statsrådet Anna Johansson S Särskilda parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning är en viktig del i att öka tillgängligheten. Det har framkommit att parkeringstillstånden missbrukas av människor som

Inlämnad: 2015-08-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:762 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:753 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05150/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm FP Öppenhet vid prissättning av särläkemedel Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att gå vidare med frågan om öppen prissättning av särläkemedel. Inledningsvis vill

Svarsdatum: 2015-08-17 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:753 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:761 Välfärdsutredning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S För två månader sedan, den 16 juni 2015, fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster.

Inlämnad: 2015-08-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05790/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden M Poliser lämnar sitt jobb i protest Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit angående att flera poliser valt att lämna yrket.

Svarsdatum: 2015-08-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:748 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3823 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:748 av Rasmus Ling MP Den svarta ekonomin Rasmus Ling har frågat mig vad jag avser att göra för att bekämpa den svarta ekonomin. Grov organiserad brottslighet utgör ett hot mot det demokratiska samhället och är en av våra stora

Svarsdatum: 2015-08-14 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:748 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)