Dokument & lagar (1 908 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5003/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:697 av Edward Riedl M Inspel från flygbranschen vid framtagandet av flygstrategin Edward Riedl har frågat mig om jag avser att på något sätt involvera aktörer från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin. Svaret

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 29 Samrådet avslutades den 17 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-07-17

Skriftlig fråga 2014/15:738 av Robert Halef (KD)

Fråga 2014/15:738 Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon av Robert Halef KD till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den 1 januari 2013 är det vinterdäckskrav även på tunga fordon i Sverige. På tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass 2 med en totalvikt på över 3,5 ton finns numera krav på vinterdäck eller

Inlämnad: 2015-07-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:738 av Robert Halef (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2014/15:737 Exportlicenser av Krister Örnfjäder S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I Sverige så har vi företag som exporterar ammunition för jakt- och sportskytte. Enligt uppgift så får de inte exportlicens för att exportera sina varor till Serbien. Enligt samma källa så är det tydligen så

Inlämnad: 2015-07-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05482/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:730 av Roger Haddad FP Effekter av polisens omorganisation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt. Målet

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/01929/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark M Beredskapsmuseet utanför Helsingborg Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon generell åtgärd för att säkerställa att allmänheten fortsatt kan få tillgång till

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00993/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark M Kostnaderna för nästa generations ubåt Hans Wallmark har frågat mig om de två nya ubåtarna samt halvtidsmodifieringen av de två befintliga ubåtarna ryms inom den kostnadsram som tidigare har satts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00989/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:721 av Carl-Oskar Bohlin M Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap Carl-Oskar Bohlin har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att Sverige säkerhetspolitiskt gynnas av

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015 05370/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:715 av Roger Haddad FP Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt Roger Haddad har frågat mig på vilka sätt jag och regeringen arbetar för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05319/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:709 av Roger Haddad FP Stockholmspolisens kvinnoregister Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen. Frågan ställs mot bakgrund av Datainspektionens

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/ 05320/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:702 av Andreas Carlson KD Nollvision mot branddöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Sverige mer brandsäkert. När det gäller förekomsten av olyckor kan jag konstatera att

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05170/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask M Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering Beatrice Ask har frågat mig vilka nya initiativ jag tänker ta för att Säkerhetspolisen, långivarna och berörda myndigheter mer effektivt ska

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05169/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg KD Religionsfriheten och konvertiters säkerhet Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera konvertiters säkerhet. Att förebygga och förhindra att människor utsätts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2014/15:736 Polisbilar i Jämtlands län av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Polismyndighetens utredningsförslag om att minska fordonsparken i hela Sverige skulle för Jämtlands län påverka var femte polisbil i Jämtland län. Att myndighetens utredareföreslår detta är ett dråpslag, i synnerhet mot Jämtlands

Inlämnad: 2015-07-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om EFSM-lån till Grekland Samrådet avslutades den 15 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna vänder sig emot systemet med EFSM och anser inte att regeringen är tillräcklig tydlig

2015-07-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 14 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-07-14

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5224/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska skadorna från vildsvin på åkrar, trädgårdar och slåttervallar. Regeringen

Svarsdatum: 2015-07-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:735 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:735 Ungas möjlighet till jobb av Jenny Petersson M till Statsrådet Aida Hadzialic S I en artikel i Dagens Samhälle den 26 juni säger statsrådet Aida Hadzialic följande Som ansvarig för ungdomspolitiken ser jag det som min främsta uppgift att förbättra ungas möjligheter att få ett jobb, stärka deras möjligheter

Inlämnad: 2015-07-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:735 av Jenny Petersson (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:734 Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi av Hans Wallmark M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Viss Stasiforskning pågår i Sverige. Men då huvudsakligen genom hängivna författares och faktainsamlares försorg och tack vare fristående stipendier. Birgitta Almgren har med

Inlämnad: 2015-07-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 28 komplettering Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna vänder sig emot Europa 2020-strategin och anmäler därför avvikande mening i förhållande till regeringen.

2015-07-10